Aigua i sanejament

Per què l'accés a l'aigua potable és un element clau en el desenvolupament sostenible?

Uns 2.100 milions de persones viuen sense aigua potable a casa seva.

Més de 700 nens menors de 5 anys moren cada dia de diarrea, per l'aigua insalubre.

En el 80% de les llars que no tenen aigua, dones i nenes són les encarregades d'anar a recollir l'aigua.

Uns 4.000 milions de persones pateixen una greu escassetat d'aigua durant almenys un mes a l'any.

700 milions de persones al món podrien veure forçades a desplaçar-se a causa de l'escassetat d'aigua d'aquí a 2030.

Més del 80% de les aigües residuals s'aboquen als rius o al mar sense cap tractament, fet que provoca la seva contaminació.

Així actuem

Per l'accés a l'aigua potable

L'aigua és un bé essencial per a la vida humana, la salut i el desenvolupament, i un dret sobre el qual Mans Unides treballa a nombrosos països i contextos, molts d'ells assotats per sequeres cròniques

  • Donem suport a les poblacions perquè tinguin accés a l'aigua per a consum humà al llarg de tots els mesos de l'any, a través de diverses tècniques: des de senzilles perforacions fins captacions d'aigua de pluja, passant per obres més complexes, segons la realitat de cada zona.
  • També donem suport a la gestió de recursos hídrics, així com la protecció dels ecosistemes relacionats amb l'aigua per consumir.
  • Promovem la higiene i el sanejament bàsic i, sobretot, la formació per a una bona gestió de les infraestructures d'aigua i per a un ús eficient d'aquest bé tan escàs. 
23
projectes
1.479.980 €
invertits en projectes
82.895
beneficiaris
Al 2022
L'aigua, un bé comú?

L'aigua, un bé comú?

El problema de l'aigua al món

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te