Educació

És possible conseguir una educació universal?

Més de 265 milions de nens al món no estan escolaritzats.

Més de la meitat dels nens no escolaritzats viuen a l'Àfrica subsahariana.

617 milions de persones no tenen els coneixements bàsics de lectura o aritmètica. 2/3 en són dones.

Només el 66% dels països ha aconseguit la paritat de gènere a l'ensenyament primari.

3 de cada 10 joves d'entre 15 i 24 anys que viuen en països afectats per conflictes o desastres són analfabets.

El 19% de les escoles del món no tenen servei d'aigua potable.

Així actuem

Per l'educació universal

L'educació es troba entre les grans prioritats necessàries per al desenvolupament. La constitució de societats basades en la justícia i la igualtat, en les que les persones vegin respectades la seva dignitat i el seu desenvolupament integral com a éssers humans, depèn, en gran manera, del foment del seu aprenentatge.

  • Promovem l'accés a l'educació de qualitat, especialment per als grups exclosos d'aquest dret.
  • Treballem perquè tant dones com homes accedeixin en condicions d'igualtat a una formació tècnica i professional.
  • Lluitem perquè totes les nenes i nens tinguin accés a serveis d'atenció i desenvolupament en la primera infància i a un ensenyament infantil i primària de qualitat.
  • Reforcem l'oferta educativa en aquelles regions i etapes a les quals els plans nacionals dels països en desenvolupament no arriben.
  • Construïm i equipem escoles i centres de formació professional.
  • Formem i capacitem tant a població infantil com adulta: des de l'alfabetització fins a la formació professional i la formació de professorat, peça clau en la construcció d'una societat civil crítica i forta.
125
projectes
7.636.947 €
invertits en projectes
92.343
beneficiaris
Al 2021

Festival de Clipmetratges per la igualtat

Nens a l'escola, aprenent a llegir i escriure

Què suposa l'analfabetisme?

La relació entre la manca d'educació i la pèrdua de drets.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te