Assessoria tècnica i enginyeria

El Departament d'Assessoria Tècnica i Enginyeria pertany als Serveis Centrals de Mans Unides. En ell hi col·laboren un grup d'enginyers voluntaris, que dediquen els seus coneixements a tractar de facilitar la vida de les persones en els països més desfavorits. Té, entre d'altres, les següents missions:

  • Assessorament tècnic per a l'anàlisi i l'estudi de projectes, en la fase d'estudi i d'aprovació d'aquests.
  • Donar suport tècnic als socis locals, si aquests ho requereixen, en la preparació i estudi dels projectes que vagin a presentar, quan no disposin dels mitjans tècnics necessaris per fer-ho.
  • Proposar diferents solucions tècniques que puguin millorar les condicions de vida dels grups interessats.
  • Preparar documents que puguin servir de suport en diversos temes, com ara: construcció, dotació de serveis d'electrificació, subministrament d'aigua, sanejament, ramaderia, agricultura, etc.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te