Avís legal

mansunides.org és un domini a internet, titularitat de Mans Unides Campanya contra la Fam, amb domicili social al carrer Barquillo, 38 de Madrid i CIF G-28.567.790, inscrita al Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número 271, secció especial C, amb data 5 de març de 1981 i en el Registre Oficial establert per la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

La utilització d'aquest lloc web implica l'acceptació per part de l'Usuari de les condicions d'ús incloses en aquest Avís.

D'altra banda, Mans Unides adverteix que, tant els continguts i serveis d'aquesta pàgina web com les mateixes condicions d'utilització, poden ser modificats sense notificació prèvia.

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ

L'usuari es compromet que, en els apartats en què sigui necessari que es registri per poder accedir-hi, facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat. A més, es compromet a mantenir actualitzades les dades personals que poguessin ser proporcionats a titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi. S'informa que en cas de ser menor d'edat haurà d'obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals per poder accedir als serveis prestats.

El web només pot ser utilitzat amb propòsits legals, per tant, l'usuari s'obliga a fer un ús lícit i honrat del web i conforme a les presents condicions, i a no utilitzar els seus serveis per a la realització d'activitats contràries a la legislació espanyola, a la moral i a l'ordre públic, assumint per part de l'usuari totes les responsabilitats de danys i perjudicis davant el titular d'el domini o tercers que puguin derivar-se de pràctiques il·legals o no permeses. Entre altres i a títol enunciatiu i no limitatiu:

  • Realitzar sense previ consentiment per part de la titular del domini qualsevol manipulació o alteració d'aquesta pàgina, no assumint el titular del domini cap responsabilitat que pogués derivar-se, d'aquesta manipulació o alteració per tercers.
  • Realitzar qualsevol acte que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, o deteriorar el web i els serveis i/o impedir el normal ús i utilització per part dels usuaris.
  • Introduir i/o utilitzar programes d'ordinador, dades, arxius defectuosos, virus, codi maliciós, equips informàtics o de telecomunicacions o qualsevol altre, independentment de la seva naturalesa, que pugui causar danys al web en qualsevol dels serveis, o en qualssevol actius (físics o lògics) dels sistemes d'informació de titular del domini.
  • Violar els drets de tercers a la intimitat, la pròpia imatge, la protecció de dades al secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial.
  • Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat d'altres en la utilització del web o en la utilització de qualsevol dels serveis.
  • Reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d'aquesta pàgina, llevat que de disposi de l'autorització del titular del domini o estigui legalment autoritzat.

Mans Unides no respon dels enllaços a altres pàgines d'Internet de tercers i la seva existència no implica que aprovi o accepti els seus continguts i serveis. Aquestes altres pàgines web no estan controlades per Mans Unides ni cobertes per la present Política de Privacitat. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els enllaços proporcionats, els operadors d'aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Assegureu-vos que està conforme amb les polítiques de privacitat d'aquests tercers pàgines web abans de facilitar cap mena d'informació personal.

Amb caràcter general, Mans Unides, exclou la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i índole que poguessin derivar-se de l'ús de la pàgina web de, així com als danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial per part dels usuaris i/o la falta de veracitat, exactitud, i actualitat dels continguts, ni li les pot exigir responsabilitats per la interrupció del servei, inadequat funcionament o impossibilitat d'accés al servei.

Mans Unides no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre programari lesiu que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari.

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de Mans Unides o, si s'escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part de Mans Unides.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que disposa la legislació espanyola.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te