Una ONG de desenvolupament de l'Església Catòlica, de base social

Mans Unides té una doble naturalesa, a l'ésser ONG de desenvolupament i Associació Pública de Fidels alhora. Realitzem la nostra tasca gràcies al compromís dels nostres membres, socis, col·laboradors, voluntaris i contractats.

ANY 2020

2.324.176 beneficiaris

6.344 voluntaris

71.159 socis*

*Mans Unides contempla els donants com a part dels seus socis. Veure definició en altres figures de la base social

 

2.531 membres

144 contractats

Més del 97 %

de les persones que treballen a Mans Unides són voluntàries.

El voluntariat és present en tots els nivells de la institució, tant en la presidència i els òrgans de govern com en els equips que realitzen tasques tècniques, de recaptació i sensibilització.

Membres de Mans Unides

Aquelles persones físiques, voluntàries o contractades, que ho sol·licitin i compleixin els següents requisits:

 • Ser catòlic i estar en comunió amb l'Església.
 • Haver tingut durant l'últim any una actitud de servei i d'especial disponibilitat cap a Mans Unides de forma regular.
 • Haver rebut una formació adequada.
 • Assumir els principis i compartir els criteris de l'Associació.

Altres Figures de Participació

 • Beneficiaris

  Són les persones i les comunitats vulnerables de països de sud a què es dirigeixen les accions i els projectes de desenvolupament que dóna suport Mans Unides i en els quals hi participen, obtenint una millora de les seves condicions o mitjans de vida. Aquestes persones i comunitats són titulars de drets i seran aquelles que viuen en condicions de pobresa, marginació i injustícia, de manera que es troben en una situació de major risc o indefensió per exercir els seus drets i llibertats.

 • Contractats

  Aquelles persones físiques que, respectant igualment els principis i criteris de l'Associació, exerceixen una feina retribuïda mitjançant contracte laboral.

  Taula salarial Mans Unides 2019
  CATEGORIA BAREM
  Serveis Centrals
  Coordinador Tècnic 35.355
  Tècnic 1 29.319
  Tècnic 2 25.869
  Secretàries 22.768
  Auxiliars: Magatzem i Neteja 20.642
 • Col·laboradors

  Aquelles persones físiques o jurídiques que ajuden esporàdicament a les finalitats de l'Associació amb la seva feina o d'una altra forma.

 • Socis

  Aquelles persones físiques o jurídiques que col·laboren econòmicament.

 • Voluntaris

  Aquelles persones físiques que, respectant els principis i criteris de Mans Unides, hi col·laboren regularment i de forma gratuïta amb el seu treball.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te