Com treballem els projectes

Promovent el desenvolupament humà integral

Per a Mans Unides, el desenvolupament humà es concep des d'una perspectiva integral, tenint present tota la persona, i comporta el respecte, protecció i garantia dels drets humans. Aquest enfocament de desenvolupament humà exigeix enfortir els drets econòmics, socials i culturals per assolir la sostenibilitat dels processos de desenvolupament i així garantir les llibertats bàsiques.

Centrats en les persones

L'objectiu dels projectes de desenvolupament de Mans Unides és la consecució dels drets de les persones, corregint les desigualtats i les pràctiques discriminatòries, ja que aquestes obstaculitzen el desenvolupament. Per a Mans Unides és fonamental treballar amb la població més vulnerable perquè tenen més dificultats per exercir els seus drets. Els projectes de desenvolupament es duran a terme mitjançant totes les obres i activitats que ajudin a l'alliberament integral de les persones en els països en vies de desenvolupament, amb especial cura de l'entorn.

Orientats envers la sostenibilitat

La formació, desenvolupament i enfortiment de les capacitats locals per tal d'assumir eficient i eficaçment el lideratge i l'apropiació dels processos de desenvolupament, són fonamentals per assegurar la sostenibilitat dels projectes una vegada conclòs el suport extern.

El cicle d'un projecte a Mans Unides

 

 

  1. IdentificacióEls projectes de cooperació s'han de centrar a generar capacitats en la població destinatària perquè s'empoderi i protagonitzi els seus propis processos de desenvolupament.
    Els projectes sempre sorgeixen de les comunitats (ja que són elles les que identifiquen les seves necessitats). En aquesta fase, s'analitza el context estudiant els problemes i solucions i el paper dels actors presents a la zona i de la població meta. Per a això, Mans Unides facilita la participació de tots els grups implicats i, especialment, de les dones, les minories i els grups vulnerables.
  2. FormulacióEs fixen els objectius desitjats i els resultats que conduiran a l'acompliment d'aquests objectius. S'estableixen indicadors que permetin mesurar els avenços i la consecució dels resultats. I es planifiquen les activitats concretes necessàries per assolir cada un dels resultats, dotant d'uns recursos específics. La sostenibilitat del projecte és una condició que garanteix que els objectius i impactes positius d'un projecte de desenvolupament perdurin després de la data de la seva finalització.
  3. Execució i seguimentS'inicia una vegada que el projecte ha estat formalment aprovat. Suposa, d'una banda, l'execució en terreny del projecte per part del soci local al costat de la població; i, de l'altra, la revisió contínua dels indicadors, les activitats, el cronograma, l'execució pressupostaria i la participació i implicació de la població. D'aquesta manera es pot observar la consecució dels resultats i es poden realitzar els ajustos necessaris.
  4. Evaluació finalPermet extreure aprenentatges dels processos empresos, obtenir informació detallada sobre com s'ha desenvolupat el projecte en totes les seves fases, arribar a conclusions i poder identificar clarament els èxits, les dificultats, les limitacions i les potencialitats que suposin millores per al futur tant per al Soci Local com per a Mans Unides.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te