Criteris de col·laboració amb les empreses

Com a criteri general, serà necessari que l'activitat de l'empresa no sigui incoherent amb la identitat de Mans Unides, feina i missatges.

Criteris excloents

Mans Unides no col·laborarà mai amb empreses que, ja sigui en l'àmbit local, nacional o internacional, directament o indirectament:

  • No respectin els drets humans
  • Discriminin per raó de sexe, ètnia, religió o ideologia
  • Explotin laboralment als seus treballadors, en particular a les dones i als nens
  • Es dediquin a la producció d'armament, components d'armament o tecnologia per a la guerra
  • Elaborin productes perjudicials per a la salut
  • Atemptin contra la vida
  • Agredeixin el medi ambient i l'entorn ecològic
  • Fomentin la violència de manera directa o indirecta
  • Estiguin involucrades en casos de corrupció, suborn o il·legalitat
  • Realitzin activitats o prestin serveis que entrin en conflicte amb la Doctrina Social de l'Església

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te