Criteris per a la selecció d'un projecte

Procés d'aprovació d'un projecte

Mans Unides promou projectes de desenvolupament agrícola, sanitari, educatiu, social i de la dona, amb l'objectiu d'ajudar al desenvolupament integral de les persones en els països més desfavorits.

A més, atén a poblacions en situació d'emergència i ofereix ajuda humanitària en catàstrofes i en altres circumstàncies extremes que així ho requereixin.

Per a Mans Unides, el desenvolupament és un procés que ha de dur a transformacions i canvis socials tant al Nord com al Sud, de manera que s'assoleixin condicions de vida digna per a totes les persones.

Els projectes neixen de la població dels països més empobrits, i són una eina per afavorir el desenvolupament dels pobles, la seva educació, alimentació, atenció sanitària, i altres condicions bàsiques per al desenvolupament humà integral. En definitiva, contribueixen a l'erradicació de la pobresa.

La col·laboració de Mans Unides no es destina mai a fins bèl·lics, partidistes o que impliquin violència o agressió a l'home o a la natura.

El procés de selecció i aprovació

Mans Unides, gràcies a la seva presència des de fa 61 anys en 60 països i a la relació de confiança creada amb els seus socis locals, rep propostes que neixen d'un profund desig de canvi i de la necessitat dels protagonistes d'emprendre un procés de desenvolupament.

El procés d'aprovació d'una proposta té diversos passos:

  1. Recepció del projecte que recull els elements principals de la proposta.
  2. Estudi d'aquest, tenint present la participació de tots els grups implicats i reforçant-hi les capacitats locals en la formulació.
  3. Formulació del projecte i elaboració de la fitxa d'estudi.
  4. Valoració i discussió per part dels coordinadors de continents i responsable de l'Àrea de Projectes de Mans Unides.
  5. Decisió final per part de la Comissió Permanent.

 

Si el projecte és aprovat, la iniciativa es desenvolupa en comunicació directa amb els socis locals, garantint que els fons que reben de la societat espanyola arriben al seu destí.

De vegades, hi ha propostes de projectes que no són aprovades per no encaixar dins de les línies de treball de Mans Unides o pels criteris de rebuig previstos per l'Organització.

Participación de los destinatarios

Col·laborem amb aquells projectes que són fruit de la reflexió i l'anàlisi, fomentant la participació de la població beneficiària, ja que la implicació dels destinataris és condició indispensable per a la sostenibilitat futura de les iniciatives.

És imprescindible que la població local adquireixi els coneixements tècnics suficients perquè els projectes puguin funcionar un cop conclòs el suport extern, ja que el nostre objectiu no es limita a resoldre necessitats puntuals, sinó a afavorir els processos de desenvolupament que permetin la millora sostenible de les condicions de vida de dones i homes.

Participen als nostres projectes

Gràcies als Organismes públics i Entitats privades que col·laboren promovent, patrocinant o finançant la nostra causa, podem arribar encara a més persones.

  • AECID

Col·laboradors

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te