22 d’abril: Dia internacional de Nacions Unides sobre la Mare Terra (o sobre la Terra)

La primera vegada que hi va haver una mobilització, més o menys internacional, sobre la Terra va ser l’any 1970; això ha estat valorat com que aquell dia 22 del 1970 fos una mena de commemoració del naixement del moviment ambiental modern. És bo recordar en aquest context que, dos anys després, tingué lloc la Cimera de Nacions Unides sobre el Medi Humà (la primera de les anomenades i conegudes com a cimeres ambientals de les Nacions Unides).

Més endavant, i també com estela de les Cimeres citades, en una Resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides de l’any 2009 es diu, entre altres coses,:

“Reconeixent també que Mare Terra és una expressió comuna utilitzada per referir-se al planeta Terra a diversos països i regions, cosa que demostra la interdependència existent entre els éssers humans, les altres espècies vives i el planeta que tots habitem.

Observant que cada any se celebra el Dia de la Terra a nombrosos països, 

-Decideix designar el 22 d'abril Dia Internacional de la Mare Terra

Des de llavors ençà el 22 d’abril de cada any es celebra aquest dia internacional de Nacions Unides sobre la Mare Terra o sobre la Terra. En aquest cas les iniciatives principals sobre la organització i els continguts –cada any- d’aquest dia van a càrrec del Programa de Nacions Unides sobre el Medi Ambient - UNep).

En general, el Dia reconeix la Terra i els seus ecosistemes com la llar comuna de la humanitat i la necessitat de protegir-la per millorar els mitjans de vida de les persones, contrarestar el canvi climàtic i aturar el col·lapse de la biodiversitat.

 

Sobre els continguts generals “actuals” al voltant del dia de la Mare Terra

En el context anterior actualment es pot dir que, en general, el dia reconeix la Terra, la Mare Terra, i els seus ecosistemes com a llar comuna de la humanitat i la necessitat de protegir-la per millorar els mitjans de vida de les persones, contrarestar el canvi climàtic i aturar el col·lapse de la biodiversitat.

El canvi climàtic, els canvis a la natura provocats per l'ésser humà i els delictes que pertorben la biodiversitat - com ara la desforestació, el canvi d'ús del sòl, la intensificació de la producció agrícola i ramadera o el creixent comerç il·legal de vida salvatge-, poden accelerar la velocitat de destrucció del planeta.

La mare Terra demana clarament una crida a l'acció: la necessitat de passar a una economia més sostenible que funcioni tant per a les persones com per al planeta. Protegir el planeta és responsabilitat de tots.

 

Concretant per aquest any: El Dia de la Mare Terra del 2024 

El tema específic del Dia Mundial de la Mare Terra per al 2024 és "Planeta vs. Plàstics". El tema se centra a conscienciar sobre les nefastes conseqüències de la contaminació per plàstics al nostre planeta i als seus habitants. Pretén impulsar un moviment global per reduir dràsticament l'ús i la producció de plàstics.

Es vol impulsar una reducció del 60% de la producció de tots els plàstics per al 2040, amb l'objectiu final d'aconseguir un futur sense plàstics. S’anima les persones, les empreses i els governs a prendre accions concretes com:

-Eliminació dels plàstics d'un sol ús: digueu no a les bosses de plàstic, les palletes, els estris i les ampolles d'aigua.

-Adoptar alternatives reutilitzables: invertiu en bosses de compres, tasses de cafè, envasos d'aliments i ampolles d'aigua reutilitzables.

-Reciclatge i compostatge de manera responsable: garantir el reciclatge adequat de plàstics acceptables i el compostatge de restes d'aliments per minimitzar els residus que arribin als abocadors.

-Donar suport a les empreses sostenibles: opteu per empreses compromeses a reduir la seva petjada plàstica i a utilitzar materials reciclats.

-Advocar pel canvi de polítiques: poseu-vos en contacte amb els vostres funcionaris electes i exhorteu-los a promulgar polítiques per combatre la contaminació per plàstic.

El Dia Internacional de la Mare Terra presenta doncs, aquest any 2024, una altra oportunitat d'or per implicar-se en l'activisme i el treball ambiental.

---------------

El dia de la Mare Terra d’aquest 2024 en el marc de la campanya anual de MMUU: “l’Efecte Ser Humà: l’única espècie capaç de canviar el planeta”

Aquest any 2024, MMUU es planteja com la seva campanya anual principal el repte d'assolir “Un planeta sostenible, sense pobresa, fam, ni desigualtat”; és a dir, una casa comuna on puguin viure amb dignitat tots els éssers humans. Voldrem traslladar i sensibilitzar a la societat com les desigualtats mediambientals estan afectant milions de persones, sobretot del sud global, minvant els seus drets més bàsics com els de l'alimentació, l'aigua potable, la salut, una vida digna, un entorn saludable, etc.

Els efectes provocats pel canvi climàtic al món estan lligats i a l’hora posen de manifest una clara desigualtat i/o injustícia: mentre que les causes del canvi climàtic estan, sobretot, relacionades amb la continuada creixent activitat econòmica dels països desenvolupats, els seus riscos, impactes i conseqüències més seriosos els pateixen els pobles vulnerables del Sud, que –en general- tant poc han participat a originar el problema.

Emperò no es pretendrà parlar del canvi climàtic en general, ni plantejar-ne els efectes negatius (que ja sabem que existeixen i que són molts), sinó posar de manifest aquesta injustícia que té la seva raó de ser en els orígens del propi canvi climàtic (injustícia climàtica), i que exigeix prendre mesures perquè els milions de persones afectades –començant per les més afectades- puguin viure dignament.

Davant d’aquestes dinàmiques, especialment aquest any 2024, des de Mans Unides es vol reafirmar amb més força i energia que mai que: Justícia climàtica és consum responsable. Per això l'estratègia de consumir menys perquè  tots tinguem el necessari per viure amb dignitat. 

I, per tant, i entre moltes altres opcions cal –també- conscienciar sobre les nefastes conseqüències de la contaminació per plàstics al nostre planeta i als seus habitants. Cal doncs impulsar un moviment global per reduir dràsticament l'ús i la producció de plàstics.

 

BON I ACTIU DIA 2024 DE LA MARE TERRA                                                                                        

JXV

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te