Mans Unides Barcelona present a la PRE de Blanquerna

Mans Unides als estudis de Magisteri de Blanquerna (URL)

El dimecres 11 de novembre de 2020, el Departament d'Educació pel Desenvolupament va participar en la Setmana PRE (Pràctica i Reflexió Educativa) dels estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Es va desenvolupar en la modalitat virtual. Van participar 150 alumnes.

Sota el tema Que vol dir ser mestr@ en contextos vulnerables?, Mans Unides va presentar el seu treball als països del Sud.
Francesc Marro, responsable d'activitats en les universitats, va exposar en primer lloc la realitat de 265 milions de nens del món que no estan escolaritzats, dels quals més de la meitat viuen a Àfrica. En segon lloc va remarcar la importància que es dóna a l'educació a Mans Unides per crear comunitats basades en la justícia i la igualtat, de manera que els nens descobreixin les seves capacitats i possibilitats, i arribin a ser crítics i no manipulables pels grups que els vulguin explotar. També va presentar el vídeo que convida a ser voluntari de Mans Unides.

A continuació va introduir el projecte de treball que Mans Unides desenvolupa amb l'Associació ATIL (Associació Tetuaní d'Iniciatives Sociolaborals) en el districte de Coelma, prefectura de Tetuan. Ho va fer presentant la realitat d'un centre de l'Hospitalet de Llobregat que atén nens i joves que van emigrar des de la Yébala marroquina i als quals els costava integrar-se en la nostra societat. Un membre de l'equip del centre es va desplaçar al Marroc per conèixer com és la cultura i el concepte d'escola amb el qual arriben a Catalunya. Això va ser capital per ajudar als alumnes magribies a integrar-se en el centre educatiu i en la nostra societat catalana. El projecte de Coelma aporta la visió complementària sense haver-se de traslladar al Marroc.

A continuació, Mohamed Fuad Amrani va presentar la ponència titulada "Intervencions socioeducatives en contextos d'exclusió social", amb la qual va mostrar la transcendència del treball des de l'educació infantil i primària per prevenir l'exclusió socioeducativa dels nens i joves. Va exposar que aquesta exclusió provoca més tard la socialització de la violència com a mitjà d'expressió entre els joves. Des del projecte es treballa per emplenar els buits educatius i prevenir la radicalització violenta. Va insistir en la importància de treballar amb les famílies i d'usar indicadors d'integració que no siguin únicament el coneixement del català i superar els diferents cicles educatius. Com a exemple d'indicador, Amrani va destacar el fet si els alumnes magribies eren convidats a les festes d'aniversaris dels companys de la classe o a altres espais d'oci extraescolar. No tenir-los presents porta a avaluar erròniament el grau d'integració dels joves, com per exemple en el cas dels que van perpetrar entre nosaltres els dolorosos atemptats de Barcelona i Cambrils. La ponència va ser motiu de diferents preguntes per part d'alumnes i professors.

Al final del matí, Xavier Garriga, responsable d'activitats en els col·legis, va dur a terme el Taller "Jocs infantils del món". L'objectiu és, a través del joc, donar a conèixer algunes situacions de vulnerabilitat que sofreixen nens de països del Sud, i reflexionar sobre com podem solidaritzar-nos amb ells. Va ser una oportunitat per adaptar al format digital jocs que ja es treballen a les escoles presencialment. Des de Blanquerna van col·laborar en la digitalització dels taulers i fitxes dels jocs. Els alumnes es van repartir aleatòriament per parelles en aules virtuals per a jugar. Després es va fer una posada en comú de l'experiència dels jocs realitzats i de les reflexions sorgides a partir de preguntes sobre la temàtica del taller.

Galeria de vídeos: 
Jornada PRE Blanquerna 2020
Jornada PRE Blanquerna 2020

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te