Parròquies

1.- Introducció

El papa Francesc parla de la importància de les parròquies com a “comunitat de comunitats, santuari on els assedegats van a veure per seguir caminant, i centre de constant enviament missioner” (Evangeli Gaudium 28).

El papa també suggereix que institucions eclesials, com Mans Unides, intensifiquin el contacte amb les parròquies i renovin la seva presència en elles. Ho diu amb aquestes paraules: “Les demés institucions eclesials, (...) i altres formes d’associació, són una riquesa de l’Església que l’Esperit suscita per evangelitzar tots els ambients i sectors. Moltes vegades aporten un nou fervor evangelitzador i una capacitat de diàleg amb el món que renova l’Església. Però és molt sa que no perdin el contacte amb aquesta realitat tan rica de la parròquia del lloc, i que s’integrin gustosament en la pastoral orgànica de l’Església particular. Aquesta integració evitarà que es quedin només amb una part de l’Evangeli i de l’Església, o que es converteixin en nòmades sense arrels” (EG 29).

La relació amb les parròquies, des de l'inici de la nostra institució l’any 1959, ha sigut sempre intensa, tenint en compte que  som una entitat d’Església. La col·laboració dels fidels en els nostres projectes ha estat molt bona, encara que potser actualment necessitem mes actuacions i diferents perquè la gent sigui coneixedora de la realitat en la que viuen molta gent del mon sud.

Com associació publica de fidels que som, les parròquies constitueixen un lloc natural de treball de la nostra institució. En diversos plans estratègics interns de Mans Unides trobem sempre referències a aquesta opció:

  • Enfortir la relació amb aquelles parròquies amb les que ja es col·labora i cercar formes d’apropament a les altres.
  • Crear “equips parroquials d’animació solidària” i arrelar-los més fortament a Mans Unides.
  • Arrelar també més fortament Mans Unides en l’Església , tot dedicant una atenció especial a les comunitats religioses

Això ja s'està entreveient en la delegació de Barcelona, on s’estan animant i consolidant ja en alguns casos les anomenades “operacions enllaç”. Són activitats orientades a vincular col·lectius de persones del nostre país (parròquies, escoles, comunitats religioses, entitats amb projectes de Responsabilitat Social Cooperativa, etc.) amb alguns dels projectes als quals Mans Unides dona suport i la nostra delegació segueix especialment. Es imprescindible vincular els equips parroquials d’animació solidària amb aquestes activitats.

2.- Interrelacions amb els grups parroquials 

La delegació de Barcelona sol cercar a una persona, com a mínim,  perquè sigui la seva "ambaixadora", és a dir, cerquem a un membre actiu de la comunitat perquè sigui el nostre enllaç amb aquesta parròquia amb la qual hi ha una relació activa i estable.

En qualsevol cas, és molt important contactar amb els rectors i mossens d’aquestes parròquies, i donar-los a conèixer el treball de Mans Unides, els seus materials de formació cristiana pensats i elaborats per a les parròquies i les seves activitats i els seus materials d’Educació per al Desenvolupament, doncs llavors serà més senzill que els equips parroquials d’animació solidària de les parròquies trobin, per ells mateixos, la millor manera de definir i desenvolupar el seu paper en les seves comunitats.

 

 

3.- Alguns criteris per nodrir la col·laboració entre Mans Unides i les parròquies

“El temps és superior a l’espai. Aquest principi permet treballar a llarg termini. Sense obsessionar-se per resultats immediats. És una invitació a assumir la tensió entre plenitud i límit, atorgant prioritat al temps” [...] (EG 223).

“Donar prioritat al temps és ocupar-se d’iniciar processos més que de posseir espais. El temps regeix els espais. Els il·lumina i els transforma en esglaons d’una cadena en constant creixement, sense camí de retorn. Es tracta sempre de privilegiar les accions que generen dinamismes nous...Res d’ansietat, però si conviccions clares i tenacitat”. (EG 223)

El papa Francesc també ha reflexionat (Vigília de Pentacosta amb els moviments eclesials) en el que ens cal compartir amb les persones de les parròquies quan sortim a la seva trobada. Ens exhorta a crear una “cultura de la trobada”, una cultura de l’amistat, una cultura on trobem germans, on podem parlar també amb els que no pensen com nosaltres.

4.- L’Educació per al Desenvolupament en les parròquies

Com sempre l’Educació per al Desenvolupament va dirigida principalment a emocionar, a moure el cor i la consciència per portar desig de canvi i compromís.

A més de materials educatius generals, Mans Unides elabora específica i especialment per a les parròquies materials de Formació Cristiana, dirigits a catequistes, grups de formació i famílies. Aquests materials, que se centren en el lema de la campanya anual, són:

5.- Exemples de col·laboracions 

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te