Presentació de la delegació de Barcelona

1.- Salutació de la presidenta-delegada

Benvolguda sòcia, benvolgut soci,

Et dono la benvinguda a aquest espai de la web de Mans Unides on trobaràs les principals activitats i novetats que s'esdevenen a la nostra delegació de Mans Unides Barcelona, així com els estudis i les reflexions que estem treballant en diferents àrees de la mà de les nostres voluntàries i voluntaris.

Mans Unides és una entitat que treballa des de l'àmbit més local per arribar a la solidaritat més global. Els nostres projectes actuals, tant a l'Àfrica com a l'Amèrica Llatina o al Sud-est asiàtic, reflecteixen exactament la voluntat de cooperar amb els nostres germans que més ho necessiten, per ajudar-los a recobrar la seva dignitat, tot empoderant-los perquè siguin ells els mateixos agents del seu desenvolupament. Lluitem per acabar amb la fam i la pobresa al món, però sobretot lluitem per acabar amb les causes que les provoquen i les estructures injustes que les perpetuen.

Amb la teva col·laboració ens ajudes a despertar consciències i a contagiar solidaritat. Gràcies de tot cor per ajudar-nos a fer realitat aquest gran objectiu!
Mireia Angerri Feu

 

 

2.- ONG de desenvolupament

L'ONG Mans Unides i, per tant, la seva Delegació de Barcelona, és una organització no governamental de desenvolupament (ONGD). La nostra missió és lluitar per erradicar la fam i les pobreses en els països en desenvolupament del "sud" del món.

La nostra visió pretén que les mateixes persones destinatàries d'aquesta lluita esdevinguin agents responsables de la seva millora social i material, del seu progrés moral i qualitatiu, del seu desenvolupament humà i espiritual i de les seves possibilitats de gaudir d'una vida digna. En aquest sentit la nostra lluita humanitària -més que un suport assistencial puntual i immediat- busca la continuïtat en el temps en la direcció de la transformació de la realitat.

Naturalment, també lluitem en contra de les causes que provoquen la fam i les pobreses; entre d'altres: les grans desigualtats en el repartiment dels béns i de les oportunitats entre les persones i els pobles del món; les injustícies; els prejudicis, la ignorància i la indiferència sobre la fam i les pobreses en el món i, en general, sobre les crisis actuals de valors humans.

I, per tot això, també lluitem per contribuir al canvi d'estructures, de comportaments i de valors, tot cercant la construcció d'una societat humana universal més justa, lliure i solidària.

Coherentment, les accions principals de la nostra delegació acaben sent:

  • Promoure especialment la sensibilització i solidaritat efectiva de la nostra ciutadania vers tots aquests temes. Desenvolupem també nombrosos Recursos Educatius per poder-los utilitzar en les nostres campanyes i activitats de tota mena i, en especial, en accions d'Educació per al Desenvolupament que acabem duent a terme en col·laboració amb les escoles, les parròquies, les universitats, les empreses...
  • Concebre, implementar i seguir projectes de cooperació per al desenvolupament als països del "sud" del món.

3.- ONG de voluntàries i voluntaris i de contraparts locals i aliances

El voluntariat és un fet definitori i una de les grans singularitats i fortaleses de l'ONG Mans Unides. Per exemple, prop del 90% de les persones que treballen i empenyen – a un nivell o altre- la nostra delegació són voluntàries i voluntaris.

Amb i al costat d'aquest voluntariat treballen persones que implementen i gestionen professionalment, en tots els vessants necessàris (directiva, gerencial, tècnica, de continguts, etc.), les opcions i les decisions que es van prenent al nivell dels òrgans de treball i de decisió de la Delegació, formats sempre per representants de les voluntàries i voluntaris.

Mans Unides no envia ni voluntaris ni professionals a països en desenvolupament del "sud" del món, i els projectes de cooperació que hi realitza es fan sempre amb contraparts locals sòlides i, quan és possible, amb aliances d'actors corporatius socialment responsables (l'anomenada Responsabilitat Social Corporativa, RSC).

En aquest vídeo, i en aquest document, tens una cridada a sumar-te a la delegació de Barcelona de Mans Unides com a voluntària/i.

 

 

4.- ONG de dones

Mans Unides fou i ha estat una ONG creada i impulsada per dones, la qual cosa ens explica el paper rellevant que les dones han tingut i segueixen tenint en la nostra organització.

I com que sabem, a més a més, que les dones són el col·lectiu més afectat per les pobreses en els països en desenvolupament del "sud" del món, on presenten una molt major vulnerabilitat, per això un dels nostres sectors d'actuació prioritaris té a veure amb els drets de les dones i l'equitat, amb projectes dedicats, principalment, a l'empoderament de la dona en totes les seves dimensions.

5.- ONG catòlica 

L'acció de l'ONG Mans Unides s'inspira en l'Evangeli i en la Doctrina Social de l'Església. Ara mateix, en aquest convuls segle XXI, les darreres encícliques del papa Francesc (Laudato SI' i Fratelli Tutti, sobretot) ens hi ajuden molt.

6.- La delegació de Barcelona, Catalunya i ses Illes Balears – La veu del Sud

La Delegació de Barcelona mostra una especial sensibilitat a la manera pròpia catalana de veure les coses del món i de l'Església i, per tant, d'enfocar el seu treball propi de cada dia. I mantenim contactes molt estrets amb totes les altres delegacions de Catalunya i de ses Illes Balears.

Un fruit ben especial d'això n'és La veu del Sud, butlletí anual dels mesos de gener de cada any, les darreres edicions de la qual es troben a continuació:

Gener 2022.... La nostra indiferència els condemna a l'oblit

Gener 2021....Contagia solidaritat per acabar amb la fam

Gener 2020.....Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu

Gener 2019.....Creiem en la igualtat i en la dignitat de les persones

Gener 2018..... Comparteix el que importa

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te