Projectes de cooperació per al desenvolupament

1.- Sobre els projectes de cooperació per al desenvolupament

Mans Unides i la seva delegació de Barcelona conceben el desenvolupament humà des d'una perspectiva integral, tot tenint presents totes les dimensions de la persona, i volent comportar el respecte, protecció i garantia de tots els seus drets. Això ens exigeix, en general, repensar i enfortir -en els diferents casos i indrets- els drets polítics, econòmics, ambientals, civils, socials i culturals involucrats en els nostres projectes de cooperació per al desenvolupament, per tal d'intentar assolir, en tots ells, la seva veritable sostenibilitat present i futura, tot garantint-hi l'exercici de les llibertats i els drets de les persones receptores que hi viuen, compatiblement amb la cura del seu entorn natural.

Així doncs, l'objectiu dels nostres projectes de cooperació per al desenvolupament és, en essència, la consecució final dels drets humans individuals i col·lectius de les persones, acabant amb les injustícies, les desigualtats i totes les realitats i pràctiques discriminatòries. En aquest sentit, és fonamental treballar amb les poblacions més vulnerables perquè són les que tenen moltes més dificultats en assolir les capacitats i tenir les infraestructures per poder exercir els seus drets, i que, per tant, més necessiten el "progrés material" i el seu alliberament i empoderament integral personal i col·lectiu.

Les infraestructures materials i els processos d'empoderament només seran efectius quan les persones involucrades siguin capaces de protagonitzar la seva construcció i el seu manteniment. Per això en els nostres projectes de cooperació apostarem sempre per acompanyar-los -indestriablement- de dinàmiques d'educació i de gestió dels projectes de les quals els mateixos receptors en siguin els seus protagonistes ben principals, a través de les seves contraparts locals.

Els projectes naixeran de les necessitats que sent la població dels països més empobrits i que podrem identificar treballant, des del principi, amb contraparts locals que són les que acabaran liderant la seva implementació.

Per aquest motiu Mans Unides finança projectes de cooperació per al desenvolupament en els següents àmbits

- l'Educació
- la Salut
- l'Aigua i el Sanejament
- els Drets de les Dones i l'Equitat
- els Drets Humans i la Societat Civil
- l'Alimentació i els Mitjans de Vida i 
- el Medi ambient i el Canvi Climàtic

L'any 2019 es van recaptar més de 43 milions d'euros i es van aprovar 540 projectes (per hospitals, escoles, cooperatives agrícoles, habitatges, etc.) a 57 països del Sud del món.

2.- Operació Enllaç 2021

Les operacions enllaç són activitats orientades a vincular col·lectius de persones del nostre país (parròquies, escoles, comunitats religioses, entitats amb projectes de Responsabilitat Social Cooperativa, i altres)., amb alguns dels projectes als quals Mans Unides dóna suport i la seva delegació de Barcelona segueix especialment.

En alguns casos els nostres projectes capten, canalitzen i gestionen recursos econòmics procedents d'organismes públics per a projectes de desenvolupament. Aquest cofinançament, de la mateixa manera que amb les operacions enllaç –i a voltes com a part d'elles-, contribueixen sempre a aconseguir una major sensibilització, presència pública i compromís cap als països del Sud, entre altres maneres mitjançant la realització d'informes específics que donen a conèixer expressament la situació, els problemes i les iniciatives d'aquells a qui es recolza, tant a les parts enllaçades com als cofinançadors.

3.- Evolució dels projectes de cooperació lligats a la delegació de Barcelona

Descobreix tots els projectes en els quals col·labora la delegació de Barcelona

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te