Sensibilització

1.- La sensibilització, una de les tasques primordials de Mans Unides Barcelona

Una de les tasques primordials de la nostra delegació és donar a conèixer i denunciar davant la societat barcelonina l'existència de la fam i de les pobreses en els països en desenvolupament del "sud" del món, així com de les seves causes i de les seves possibles, encara que no senzilles, solucions, tot despertant adhesions "indignades" davant de les injustícies i solidaritats que es concretin en canvis d'actituds.

Per poder avançar cap a un desenvolupament integral solidari de la humanitat no es pot seguir pensant que el "progrés" és només una qüestió tecnocràtica d'estendre i millorar realitats i processos econòmics, polítics o socials. Cal teixir molts compromisos globals i locals basats en la veritable naturalesa de l'ésser humà que, entre altres coses, ens reclama el reconeixement de tots els éssers humans com a veritables germans, subjectes principals de la satisfacció dels drets humans individuals i col·lectius. Promoure especialment la sensibilització i solidaritat efectiva (i solidaritat econòmica sempre que sigui possible) de la nostra ciutadania vers tots aquests temes és, efectivament, una tasca primordial nostra.

Volem tenir un paper protagonista en la tasca de sensibilització i recaptació de fons solidaris; tot això amb les nombroses activitats i accions que duem a terme al llarg de tot l'any. La qual cosa és especialment així durant el llançament i el desenvolupament de la campanya anual de sensibilització de Mans Unides. El llançament sempre té lloc el segon diumenge de cada mes de febrer.

2.- Campanya 2021: campanya anual de sensibilització de Mans Unides

3.- Descobreix les activitats a Barcelona: actes, altres campanyes, accions destacades, i actualitats diverses (xarxes socials i notícies)

4.- Pensem-hi!

En aquest espai web de la nostra delegació hem volgut continuar incorporant una "secció" on trobar informació i anàlisi relativament aprofundida sobre els grans temes que podríem considerar,

d'una banda, com les raons de ser mateixes de l'organització (la fam i les pobreses al món, però també el canvi climàtic o l'equitat de gènere) i

d'altra banda, les grans referències contextuals -de molt diveros tipus-, que poden condicionar, emmarcar i/o caldrà tenir en compte en complir la nostra tasca (els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, l'Acord de París sobre el Canvi Climàtic, l'Agenda d'Accra sobre l'Harmonització de la Cooperació per al Desenvolupament, etc.).

Entenem que és important una secció d'aquest tipus a la nostra web. Només una bona fonamentació -encara que sintètica per la naturalesa pròpia de l'escriptura digital- dels continguts que expressen, reflecteixen i/o condicionen les realitats sobre les quals pretenem incidir i les maneres i idearis generals i/o particulars i propis amb els quals pretenem fer-ho, permetran que el nostre edifici - organització sigui realment sòlid tant en les direccions que prengui com en els dia a dia que dugui a terme.

Troba les nostres reflexions en aquets arxius:

PENSEM-HI novembre 2019 - Els ODS

PENSEM-HI setembre 2020 - 75 aniversario ONU

PENSEM-HI novembre 2020 - Vulnerabilitat i resiliència als països del sud

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te