Empoderament socioeconòmic de dones tribals

Empoderament socioeconòmic de dones tribals

Patna és la capital de l’estat de Bihar, el més pobre i amb major densitat de població de l’Índia. Un 55% de la seva població és descastada o tribal, amb un índex d’alfabetització de 62% en els homes i 71% en les dones. Els beneficiaris pertanyen als sectors més marginats i estigmatitzats de la societat, amb un índex de pobresa extrem. Molts homes es veuen obligats a migrar per trobar un futur millor, però la falta d’oportunitats i l’escassa qualificació fa que subsisteixin amb treballs esporàdics i d’escassa remuneració.

 El grau més gran de discriminació i pobresa es troba entre les dones i les nenes, que moltes vegades, són sotmeses a matrimonis forçats, abusos, treball infantil i tràfic de dones per a la prostitució. Les dones viudes són marginades per la societat i no disposen de mitjans econòmics per sustentar les seves famílies.

El soci local és la Congregació de las Sisters of Holy Cross que el 2006 va iniciar el seu treball social a la zona de Sherpur a uns 20 km. de Patna. Sol·liciten la col·laboració de Mans Unides per un programa de desenvolupament integral amb les comunitats de 15 aldees. Es crearan 5 centres d’educació no formal en els quals 200 nens i nenes de 6 a 14 anys rebran 3 hores de classe d’educació bàsica, amb la finalitat de que puguin ser integrats en les escoles del govern. També es durà a terme un programa amb 300 dones/mares per formar-les i sensibilitzar-les en lideratge i desenvolupament de personalitat, higiene, salut i en els seus drets; 40 dones viudes es formaran en activitats generadores d’ingressos, com costura i elaboració de detergents, per mantenir les seves famílies. Mans Unides col·laborarà amb els sous dels professors, material d’ensenyament, formació i materials per a les activitats econòmiques d’autoocupació per a les vídues. El projecte està en la línia amb els ODS nº4 Educació de qualitat i nº10 Reducció de les desigualtats. La contribució local serà del 8% del cost total.

 Cost total: 47.142,00 euros -Beneficiaris: 590 persones -Durada: 24 mesos

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te