Educació

Aprenentatge Servei aplicat a les escoles

 

APRENENTATGE SERVEI (ApS)

L'aprenentatge-servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat, en el qual els participants es formen en implicar-se en necessitats reals de l'entorn amb la finalitat de millorar-lo. És una manera d'aprendre fent un servei a la comunitat, el que fa és completar l'acció solidària amb el vincle curricular, ofereix als alumnes l'oportunitat d'aprendre sent útils als altres.

Enfront d'una necessitat social, els nens i joves emprenen una acció de servei a la comunitat que els ajuda a aplicar i consolidar aprenentatges en coneixements, habilitats, actituds, competències, despertant el seu talent i posant-lo a treballar per al bé comú. Si bé l'aprenentatge-servei és una metodologia educativa, una eina pedagògica, es pot valorar també com a eina de desenvolupament comunitari, en promoure aliances entre els centres educatius, les entitats socials i serveis públics de la ciutat, obrint l'escola a la comunitat i, per tant, fomentant el capital social.

Implantació curricular a Catalunya

Entre el 2007 i el 2009 la Generalitat de Cataluña va tantejar la implementació i avaluació de pràctiques d'Aprenentatge-servei en el marc dels PEE (Plans Educatius d'Entorn), amb un resultado molt positiu. 

A partir del 2010 es va impulsar una acció experimental en 20 zones de Catalunya. Bàsicament va consistir a impartir formació intensiva sobre aprenentatge-servei a professorat d'uns 100 centres de secundària en tot el territori català.

A finals del curs 2013-2014, el Departament d'Educació de la Generalitat va manifestar la seva voluntat d'implementar de manera progressiva, fins al curs 2019-2020, l'obligatorietat del servei comunitari amb metodologia d'aprenentatge-servei en el nivell de l'Educació Secundària.

Això ha significat un procés de 5 anys durant els quals els centres educatius i les entitats socials s'han anat formant i han rebut assessorament. Per a tenir una idea del que ha significat en termes d'implementació, és de gran utilitat consultar el document.

Les xifres del curs 2017-18 són bastant significatives: 644 centres han implementat el Servei Comunitari, 1.153 centres s'han format per a això, 1.380 projectes de Servei Comunitari han estat desenvolupats en total, 454 convenis han estat signats per a dur a terme el servei, 41.637 alumnes/as han participat en projectes de Servei Comunitari, el 86% dels centres han inclòs el Servei Comunitari en el projecte educatiu de centre (PEC), el 97% dels centres consideren que el Servei Comunitari ha contribuït a aconseguir la competència social i ciutadana, el 73% dels centres consideren que el Servei Comunitari ha contribuït a millorar el rendiment acadèmic de la matèria o matèries on s'ha situat i el 72% dels centres consideren que el Servei Comunitari ha contribuït a millorar la convivència en el centre.

Posada en pràctica: exposicions i guies didàctiques

A Mans Unides creiem en l'Educació. Per això portem 63 anys treballant per a tornar la dignitat a les persones que no tenen amb més de 900 projectes anuals, a 54 països del món dels tres continents: Àfrica, Amèrica i Àsia. Ens centrem en set sectors: medi ambient, alimentació i mitjans de vida, sanitat, aigua i sanejament, drets humans, drets de la dona i equitat, i educació.

Per a treballar-los amb els alumnes, hem elaborat uns materials per a la sensibilització d'aquests. Es tracta d'unes exposicions amb les quals volem conscienciar als alumnes sobre tres temes que ens semblen fonamentals, com són el malbaratament alimentari, atès que és el quart any que la fam augmenta en el nostre planeta segons afirma la FAO; l'aigua, ja que després de sembrar s'ha de regar; i la dona. En la majoria de projectes que desenvolupem són presents l'aigua i la dona, perquè és el motor que mou el cor del món. Aprofitant aquest material que ja tenim, el volem utilitzar com a eina per aquesta nova metodologia de l'Aprenentatge Servei.

  1. “El malbaratament alimentari”: L'exposició consta de 12 panells autoportants (sistema “roll-up”) de 200x85 cm. Per a la seva instal·lació es necessiten aproximadament 15m lineals (passadissos, sales, etc.).
  2. “Aigua”: L'exposició consta de 12 panells autoportants (sistema “roll-up”) de 200x85 cm. Per a la seva instal·lació es necessiten aproximadament 15m lineals (passadissos, sales, etc.).
  3. “Sóc dona”: està composta de 3 roll-ups de 200x100cm. Es treballen 4 conceptes (educació, sanitat, treball i violència) en 4 idiomes: castellà, català, francès i anglès.

Es pot accedir a aquests materials en diferents versions: posar l'exposició de manera estàtica en un lloc on sigui visible perquè el vegin els alumnes en passar; també es pot comptar de forma afegida amb una guia didàctica que serveix de suport als professors (deixem aquí enllaçades les guies en pdf); i, afegit, també es pot comptar si es desitja amb un expert de Mans Unides per a donar una xerrada als alumnes (és necessari concertar visita).

Per a això, seguim la metodologia d'aprenentatge servei, que consta de 4 fases: sensibilització i formació, disseny del projecte, exposició i, finalment, avaluació i tancament.
Totes les exposicions s'envien a les escoles que les requereixin, acordant prèviament l'agenda, la seva utilització i logística, juntament amb la tipologia de proposta triada.

A qui va dirigit?

Aquest material ha estat creat pensant en els alumnes de Secundària. Aplicat a aquest nou marc educatiu, la idea és que puguin fer aquest aprenentatge com a propi per després posar-ho al servei de la comunitat (en un primer grau, dins del centre educatiu - ensenyant a cursos més petits -; i després, en els barris i altres centres socials).

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te