Mans Unides: com actua?

Nena a Guatemala (foto de Javier Fernández)

Mans Unides té presència a més de 50 països a tres continents a través dels projectes a què dóna suport i posa en marxa. Aquests projectes estan emmarcats en set sectors d'actuació, als que la organització considera importants i necessaris:

  1. Educació: donat que és necessària per a generar un desenvolupament, és un dels àmbits que considerem més importants. Amb això, aconseguirem una societat més justa i igual on les personas coneguin els seus drets i puguin veure'ls respectats, amb la dignitat que els correspon. 
  2. Salut: és causa i conseqüència de la pobresa. A través dels projectes, volem prevenir malalties i millorar la qualitat de vida de països amb molt pocs recursos on l'esperança de vida és molt baixa, a més d'aportar formació perquè ells puguin sensibilitzar-se sobre alguns aspectes (com l'alimentació o la higiene) i puguin crear espais (centres i hospitals) on poder atendre al seu entorn.
  3. Aigua i sanejament: l'aigua és imprescindible per a la vida humana, i en molts països no tenen accés a ella o és un accés molt limitat o insalubre. Donem suport a les poblacions perquè puguin tenir un millor accés mitjançant tècniques com perforacions o captacions.
  4. Drets de les dones i equitat: volem empoderar les dones que a tants països pateixen la desigualtat. Creiem que homes i dones tenen els mateixos drets i oportunitats, i per això generem formació per elles i donem suport a activitats que elles coordinen i per les quals perceben una petita retribució econòmica per mantenir les seves famílies.
  5. Drets humans i societat civil: són l'eix fonamental que guia el nostre treball. Volem donar-los a conèixer, protegir-los i defensar-los allà on no es compleixen.
  6. Alimentació i mitjans de vida: defensem el dret de tota persona a tenir accés a una alimentació sana, equilibrada i suficient. Ajudem a les zones en les quals l'agricultura i la ramaderia són les formes d'abastiment a ser autònoms i millorar el rendiment per obtenir majors i millors productes, a través de formació i millores en les tècniques.
  7. Medi ambient i canvi climàtic: la casa comuna és on vivim, i és el que hem de cuidar perquè tot estigui equilibrat. Per això, donem suport a projectes de gestió i recuperació de residus i promovem les energies renovables, de forma que generem una dinàmica de sostenibilitat per a les generacions futures.

La organització creu fermament que el desenvolupament humà ha de ser des d'una perspectiva integral, no tan sols des d'un àmbit concret. Volem aconseguir la realització i compliment dels drets de les persones, per això veiem fonamental treballar amb els més vulnerables, perquè tenen major dificultat per poder exercir els seus drets. A més, el nostre treball és a nivell local: generem una dinàmica de formació, desenvolupament i enfortiment de les capacitats locals perquè ells puguin assumir després el lideratge i poder organitzar el seu entorn. D'aquesta manera, assegurem la sostenibilitat dels projectes una vegada ja no existeixi un suport extern. 

 

Galeria d'imatges: 
Sectors en què Mans Unides treballa en tres continents

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te