Mans Unides: què és?

Què és Mans Unides?

Mans Unides és una ONG de desenvolupament que forma part de l'Església Catòlica. És una organització espanyola, és a dir, que totes les oficines i delegacions (excepte excepcions requerides pel treball en la zona) es troben en territori espanyol. El 87,4% del nostre finançament prové de fons privats, i el 12,6% de fons públics.

MISSIÓ

El nostre objectiu és lluitar contra la fam i nutrició escassa, la misèria, la falta d'educació, el subdesenvolupament i la malaltia.

VISIÓ

Volem que cada persona pugui convertir-se en part activa en un canvi en el seu interior, des d'allò material fins allò moral i espiritual, per a poder tenir una vida digna en tots els sentits.

VALORS

El nostre desig és arribar a una cultura que valori la dignitat de la persona, la solidaritat, la subsidiarietat, el bé comú i la destinació dels béns. Per a aconseguir-ho, treballem a través del voluntariat, l'austeritat, promovent la pau i la cooperació, la qualitat i la transparència.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te