Haití et necessita. T'hi sumes?

Amb la donació, garantiràs el dret a l'alimentació de més de 300 persones.

Haití et necessita. T'hi sumes?. Foto: Manos Unidas

Sabies que viure en una zona muntanyosa i transfronterera pot ser motiu suficient per caure en una situació de pobresa extrema si aquest lloc es troba a Haití, el país més pobre de l'hemisferi nord, on la situació és de total abandonament?

A causa de la desforestació, la reducció de les lleres dels rius, els terratrèmols i la situació socioeconòmica, les famílies de la Comunitat de Saltadère es veuen abocades a viure en un estat de vulnerabilitat molt sever i no tenen garantit un dret tan bàsic com l'alimentació. Per això, els homes es veuen forçats a migrar per poder sustentar les seves famílies i són les dones les que es queden a càrrec dels fills, sense més mitjans de vida que els brindats per l'escàs cultiu de la terra.

La Comunitat de Saltadère necessita la teva ajuda perquè més de 300 persones puguin tenir l'oportunitat de subsistir al lloc on els va tocar néixer, un lloc marcat per l'ombra de la pobresa i l'oblit.

DÓNA ARA

Coneix més sobre el projecte

El municipi de Cerca-Source (Departament del Centre) és una de les zones més vulnerables d'Haití, el país més pobre de l'hemisferi nord, i pateix severs nivells de pobresa extrema, segons el mapa de pobresa del PNUD, per trobar-se a l'àrea de muntanya i a la zona transfronterera, on els serveis públics no arriben. Les dones en aquesta zona presenten, però, més tendència a romandre organitzades. L'entorn natural de Cerca-la-Source està erosionat per la desforestació progressiva de l'agricultura migratòria de tala i crema d'arbres i per la producció de llenya per a carbó vegetal.

Aquests factors han contribuït a augmentar la pobresa dels sòls que, amb baixos nutrients, generen collites cada cop més reduïdes en quantitat i qualitat. A la pobresa del sòl cal afegir la reducció de les lleres dels rius i rierols, generant problemes d'accés a l'aigua per part de les comunitats afectades, cosa que es veu agreujada per tasques il·lícites d'extracció de materials per a la construcció a altres localitats de la regió transfronterera.

La comunitat amb què es treballarà en el marc d'aquest projecte, Saltadère, s'ubica en una zona remota de muntanya a la mateixa línia de frontera i, per tant, allunyada dels centres polítics i econòmics de presa de decisió. La situació és de total abandonament i de dependència de l'escàs comerç informal amb comunitats dominicanes frontereres.

La proposta incidirà directament en el desenvolupament d'aquesta àrea transfronterera mitjançant l'execució de processos de formació, producció i gestió per a la producció i la comercialització agrícola orientada a la seguretat alimentària i al mercat binacional. El projecte aborda el desenvolupament de les capacitats de les agricultores a través d'una metodologia on la formació per posar en marxa cultius i horts es realitza al mateix moment de la producció i s'acompanya amb el lliurament dels equips necessaris per a la seva execució.

Aquest projecte, de 12 mesos de durada, aprofita el lideratge femení a la zona (moltes vegades obligat per la marxa dels barons a l'emigració) i preveu beneficiar directament 310 persones pertanyents a 62 famílies encapçalades per dones.

El soci local, INADEB, ja ha treballat en aquesta zona fronterera amb Mans Unides durant els últims anys, alternant les seves iniciatives a una banda i l'altra de la frontera. Mans Unides ha tingut ocasió de visitar algunes d'aquestes experiències, constatant-ne l'efectivitat i l'adequació a la realitat d'intervenció.

(*) Si la recaptació supera l'import necessari per al projecte, l'excedent es destinarà a les finalitats generals de Mans Unides per atendre altres peticions d'ajuda a Amèrica Llatina, Àfrica o Àsia.

També et pot interessar

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te