Una organització amb història

La història de la Campanya contra la Fam va començar el 1955, quan la Unió Mundial d'Organitzacions Femenines Catòliques (UMOFC) va fer públic un manifest en el qual, responent a una crida de l'Organització de Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) , anunciava el seu compromís en la lluita contra la fam al món. El 1959, les dones d'Acció Catòlica d'Espanya van prendre el testimoni i van llançar la primera Campanya contra la Fam, a partir de la qual es va anar configurant l'actual Mans Unides.

Les Dones d'Acció Catòlica Espanyola van respondre a aquesta crida, que denunciava la "fam de pau, de cultura i de Déu que pateix gran part de la humanitat". Van realitzar la seva primera Campanya contra la Fam el 1960, a partir de la qual s'ha anat configurant l'actual "Mans Unides".

Manos Unidas en 1958

Des de 1960, i any rere any, es van anar organitzant dejunis i col·lectes per denunciar i lluitar contra la fam i, a poc a poc, l'import que es recaptava anava pujant fins que el 1970 la recaptació va ser més gran del que és habitual. Però va ser aquest any, sobretot, quan l'organització de la Campanya es va consolidar, ja que la Conferència Episcopal Espanyola va acordar que es fes una col·lecta extraordinària contra la fam al món en totes les parròquies d'Espanya (el segon diumenge de febrer), i que es convoqués una jornada de dejuni voluntari el divendres anterior a aquest diumenge.

El 1978, la Campanya contra la Fam adquireix personalitat jurídica pròpia i passa a denominar-se "Mans Unides - Comitè Catòlic de la Campanya contra la Fam al Món". Per a això, la Conferència Episcopal Espanyola aprova l'erecció canònica de Mans Unides i apareixen els primers Estatuts. El 1979, es fa el seu registre en el Ministeri de Justícia i, posteriorment, en el Registre d'Entitats Religioses.

En el transcurs de la seva història, Mans Unides ha passat per diferents etapes pel que fa a la seva ubicació jurídica, però mai ha deixat de ser una institució eclesial ni de tenir la mateixa missió que en el seu origen: la lluita contra la pobresa i la fam el món. Els estatuts han estat revisats en 1981, 1993, 2000, 2003 fins als actuals de 2012.

Fites en la història de Mans Unides, segons temàtiques:

 • Campanyes i projectes de desenvolupament

  • 1960 Primera Campanya contra la Fam: lliurament a Roma de 3.000 euros per a un projecte a l'Índia amb motiu de l'any del refugiat.
  • 1964 Cinquena Campanya contra la Fam: 54.000 euros per a l'adquisició d'excedents per a la FAO, assentaments a Birmània, beques per a estudiants de diversos països en desenvolupament i un internat a Guinea Equatorial.
  • 1966 Setena Campanya contra la Fam: emergència a l'Índia per una gran sequera; s'utilitza la televisió per primera vegada; es recapten 138.000 euros.
  • 1970 Primera Campanya contra la Fam amb col·lectes a parròquies: 438.000 euros.
  • 1973 Es creen els cinc sectors de projectes: educatiu, sanitari, agrícola, social i promoció de la dona.
  • 1985 Primer projecte cofinançat que va atorgar la Comunitat Europea a Espanya.
  • 1997 La Campanya anual recapta més de 45 milions d'euros.
  • 2006 Primer conveni de l'AECID.
  • 2007 Campanya contra la Fam amb la recaptació més gran de la història: 62 milions d'euros. Juntament amb la de 2005 (60 milions), totes dues es consideren excepcionals i atribuïbles a casos extraordinaris per herències i emergències.
 • Sensibilització i educació per al desenvolupament

  • 1969 Informe del comitè espanyol de campanyes contra la fam / Acord de col·laboració amb la direcció general de primer ensenyament: Mans Unides en els centres escolars per una educació per al desenvolupament.
  • 1971 Marxa mundial de la solidaritat organitzada a Espanya per Mans Unides.
  • 1974 Via Crucis de solidaritat a la Plaça Major de Madrid.
  • 1975 Primera exposició: "Importància de l'educació per al desenvolupament".
  • 1979 Manifestació,organitzada per Mans Unides, contra la carrera armamentística.
  • 1981 Recollida i lliurament de signatures per a la iniciativa "un dia de guerra per a la pau" / Primers materials educatius.
  • 1989 Exposició internacional d'art per la 30a Campanya.
  • 1990 Publicació del llibre "Hem de fer un sol món".
  • 1994 Campanya 0,7% (gran repercussió social; acampades a la Castellana, Madrid).
  • 1995 Campanya contra les mines antipersones.
  • 1997 Primer fullet informatiu i primer quadern de lectura / Exposició "vides minades".
  • 1998 Campanya per la condonació del deute "Deute extern, deute etern?" (Un milió de signatures a Espanya).
  • 1998 - 2000 Trienni del Jubileu: Alliberar els esclaus, repartir les terres i perdonar els deutes.
  • 1998 - 2000 Campanya mundial per la condonació del deute extern, promoguda per l'Església Catòlica i amb el suport de moltes institucions mundials.
  • 2001 - 2003 Trienni de la pau i la justícia social.
  • 2002 Primer fòrum internacional de Mans Unides.
  • 2004 - 2006 Trienni sobre altres models més humans, altres alternatives.
  • 2005 Campanya "Sens dubte, sense deute".
  • 2007 - 2014 Campanyes contra la Fam dedicades a un Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM)
   • 2007: ODM 2 - ensenyament primari universal / 2008: ODM 5 - salut materna / 2009: ODM 1 - pobresa extrema i la fam / 2010: ODM 7 - medi ambient / 2011: ODM 4 - mortalitat infantil / 2012: ODM 6 -VIH / SIDA, paludisme i altres malalties / 2013: ODM 3 - igualtat entre els sexes i autonomia de la dona / 2014: ODM 8 - aliança mundial per al desenvolupament.
  • 2008 Primera edició de Clipmetratges / Participació en la Conferència del Canvi Climàtic de l'ONU / Campanya de CIDSE "pobresa i justícia climàtica".
  • 2013 Primera edició de la iniciativa "24 hores".
 • Comunicació

  • 1962 Primer cartell de Campanya contra la Fam.
  • 1967 Primer butlletí de notícies / Primer viatge amb reporters de TVE (a l'Índia).
  • 1980 Primer anagrama de Mans Unides: el món amb les mans / Primer concurs de premsa.
  • 1982 Primer concurs de cartells de Campanya.
  • 1994 Primer viatge al terreny convocant a mitjans de comunicació (Brasil).
  • 1995 Primera col·laboració amb "Pueblo de Dios", programa de TVE.
  • 1999 Primera pàgina web de la institució.
  • 2004 Creació de l'àrea de comunicació i presència pública.
  • 2009 Primer concert solidari de Cadena 100.
  • 2012 Entrada de Mans Unides a les xarxes socials.
  • 2014 Primer premi especial Mans Unides.
 • Associació

  • 1959 Dones d'Acció Catòlica d'Espanya inicien l'organització de la primera Campanya contra la Fam.
  • 1978 La Conferència Episcopal Espanyola reconeix al Comitè catòlic de la Campanya contra la Fam com a persona jurídica independent, amb el nom de "Mans Unides".
  • 1981 Primers Estatuts de l'associació, que són aprovats per la Conferència Episcopal Espanyola.
  • 1986 Creació de la Coordinadora ONGD Espanya, amb Mans Unides com a membre fundador.
  • 1989 Subscripció del codi de conducta sobre imatges i missatges del Comitè d'Enllaç Europeu / Primera auditoria de comptes.
  • 1991 Mans Unides es fa membre de CIDSE.
  • 1994-95 Primera reflexió estratègica de l'organització: l'anàlisi DAFO.
  • 1995 Declaració d'entitat d'utilitat pública.
  • 1998 Subscripció al Codi de Conducta de la Coordinadora ONGD Espanya.
  • 2000 Primer pla estratègic de l'organització / En els Estatuts d'aquest any es defineix per primera vegada a Mans Unides, expressament, com a Associació Pública de Fidels.
  • 2003 Document "Mans Unides, samaritana dels pobres del tercer món" / Mans Unides crea Fundació Sud al costat de Càritas i CIDAF / Primera avaluació de transparència de la Fundación Lealtad.
  • 2004 Document "Identitat eclesial de Mans Unides".
  • 2005 Ratificació de la missió, visió i valors / Qualificació de l'AECID / Document normatiu d'aprovació de projectes / Manual de procediments i polítiques.
  • 2010 Premi BRAVO en la categoria de Publicitat.
  • 2010 50 aniversari de Mans Unides / Premi Príncep d'Astúries a la Concòrdia.
  • 2011 Premi Revista MIA "Té cura de tu".
  • 2012 Premi FAO Espanya a Mans Unides / Primera avaluació de transparència de la Coordinadora ONGD Espanya.
  • 2013 Premi de la Fundación María de las Mercedes / Premi de la Concapa / Premi Zardoya Otis.
  • 2016 Premi Plaça Espanya a la Solidaritat.
  • 2017 Premis ABC Solidaris en la modalitat de Projecte Solidari.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te