Informació a socis

Informació sobre protecció de dades

(En compliment del Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades)

Responsable

Finalitat principal

  • Gestió administrativa, fiscal i comptable de socis i donatius de l'organització.
  • Enviament de comunicacions, per mitjans postals i electrònics, de notícies, esdeveniments, convocatòries, etc... relatives a Mans Unides si vostè no va manifestar la seva oposició mitjançant la marcació de la casella corresponent en el cupó.

Legitimació i terminis de conservació

  • La base jurídica per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per part de l'interessat mitjançant l'enviament del donatiu o la sol·licitud d'alta com a soci i l'interès legítim de Mans Unides a difondre la seva missió i objectius.
  • Les dades sol·licitades són necessàries perquè una negativa a facilitar-les impediria la tramitació de la seva condició de soci.
  • Les dades es conservaran mentre l'interessat mantingui la seva condició de soci i/o donant i no sol·liciti la seva supressió i, en qualsevol cas, durant els terminis legals que li siguin d'aplicació.

Destinataris de cessions

Les dades relatives a la seva aportació s'han de comunicar a l'Agència Tributària amb la finalitat de tramitar els beneficis fiscals derivats d'aquesta.

Drets dels interessats

  • Els interessats poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició dirigint-se per escrit a MANOS UNIDAS, acreditant degudament la seva identitat.
  • Els interessats tenen dret a retirar el consentiment prestat.
  • Els interessats tenen dret a reclamar davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es).

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te