Suport a la formació de les joves sense estudis a la zona rural de Saaba - Terrassa 2023

Amb aquest projecte es vol garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat a les noies i dones de la zona d'Ouagadougou i voltants. D'aquesta manera Mans Unides aportarà un mitjà de transport a les Religioses de Maria Immaculada.

El projecte se situa a Burkina Faso, Àfrica Oest, al departament de Saaba, situat a 14 km del centre de la capital. És una zona molt deprimida i està poblada per emigrants que acudeixen a la ciutat per buscar oportunitats, amb una enorme escassetat de recursos

En aquesta societat, encara existeix una gran desigualtat en el repartiment de la feina de l’home i la dona. Les dones s’emporten el pes fonamental de la feina a casa i al camp. No se’ls hi respecta la seva llibertat personal en escollir marit. Encara que se li demani el seu consentiment, segueix prevalent, en la majoria de casos, els interessos del clan.  A la llar, no té veu ni vot; el seu paper és obeir i treballar. Amb el seu petit salari haurà de fer front a les despeses de la llar. A més, les joves encara no tenen la mateixa possibilitat d’instrucció que els homes. Hi ha un 66% de nois burkinabé escolaritzats, i les noies no arriben al 40%. 

Religioses de Maria Immaculada

La Congregació Espanyola Religioses de Maria Immaculada treballa a Saaba des del 2012, on han anat descobrint la situació i les necessitats de les noies d’aquests medis rurals. Van comprar un transport de segona mà i barat per poder-se desplaçar pel barri i pels 22 pobles que componen la zona. Amb aquest transport han tingut problemes de tot tipus i passava molt temps al taller. Ja fa dos anys que no poden realitzar aquestes activitats, ja que per la situació d’inseguretat, no poden arriscar-se a tenir un problema al camí.  

Demanen un mitjà de transport en bon estat per poder continuar les visites. Volen sensibilitzar als pares perquè donin l’oportunitat de formació a les seves filles, per evitar matrimonis forçats o que les casin molt joves per treure’s una boca de la família i poder rebre el dot del marit. Aquestes joves necessiten acollida, acompanyament, suport, comprensió i molta formació.  

El centre de formació els hi ofereix una formació integral, on imparteixen formació bàsica i alfabetització, tall i confecció, tenyit de teles i fabricació de sabó, formació en gestió administrativa i formació de formadors.  

Amb l’objectiu de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat a les joves i dones de la zona d’Ougadougou i voltants, Mans Unides facilitarà a les Religioses de Maria Immaculada un mitjà de transport en bon estat, que les ajudi a continuar amb la labor de sensibilització per continuar conscienciant als pares i a les dones.

Hi ha 845 beneficiaris directes i 2.000, d'indirectes. 

Perquè Mans Unides pugui dur a terme projectes com aquest.

Dóna

També et pot interessar

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te