Estils de vida sostenibles i incloents a l'Àrea Protegida d'Iñao - Sabadell 2021

Bolívia

El projecte té com a objectiu que les famílies de l'àrea natural protegida del Parc Nacional a la regió muntanyenca Iñao desenvolupin estils de vida sostenibles i incloents, mitjançat l'adopció de pràctiques agropecuàries sostenibles, acompanyar a les dones en el procés del seu empoderament, i la conscienciació en la protecció d'àrea protegida. 

El projecte es localitza als municipis de Villa Serrano i Padilla, Departament de Chuquisaca a Bolívia. Es desenvolupa en 20 de les 42 comunitats.

En aquesta zona, hi ha problemàtiques multidimensionals que afecten les famílies que hi viuen. Per exemple, problemàtiques de caràcter educatiu i ingressos, de salut, de gènere i derivades del medi ambient, entre altres. A més, generalment, les han d'afrontar i superar amb molt poc o cap suport públic o privat. 

El projecte s'emmarca dins del treball que la fundació ACLO - Regional Chuquisaca i Mans Unides desenvolupen des de l'any 2013 a la zona. Aquesta, és la primera intervenció d'envergadura a les 20 comunitats dels municipis de Padilla i Villa Serrano, que es troben dins de l'Àrea Protegida d'Iñao

 

Hi ha 1.311 beneficiaris directes i 933 indirectes 

Objectius

Contribuir a aconseguir una "vida bona" per la població del Parc Nacional i Àrea Natural de Mitigació Ambiental Serraníes d'Iñao. Amb l'objectiu específic que les famílies de la zona desenvolupin estils de vida sostenibles i incloents, mitjançat l'adopció de pràctiques agropecuàries sostenibles, acompanyar a les dones en el procés del seu empoderament, i la conscienciació en la protecció d'àrea protegida. 

Eixos temàtics

Aconseguir que les famílies de camperols adoptin pràctiques agropecuàries sostenibles, socioeconòmiques i ambientals

  • Les famílies de camperols realitzen formació pràctica a l'Escola Comunal del Camp.
  • També, s'inicien en les millores nutricionals i comercialització de productes, per obtenir un impacte positiu i permanent en el temps en la generació d'ingressos, seguretat alimentària i desenvolupament rural de la zona. 

Enfortir les organitzacions comunals

  • Enfortirment de les organitzacions comunals per implementar un pla conjunt de polítiques públiques locals i regionals.
  • A més, es duu a terme un programa integral d'educació ambiental desenvolupat a través de tecnologia de la informació i comunicació

Conscienciar a la població

  • Conscienciar a la població en les relacions socials, familiars i econòmiques que perjudiquen i oprimeixen a les dones, perquè es doni suport a l'empoderament de les dones per establir relacions equitatives de gènere. Per això, es duu a terme un programa de formació en lideratge de la dona

 

 

 

 

 

 

 

 

El pressupost total és de 253.984,31 €, on l'Ajuntament de Sabadell el cofinança amb una aportació de 18.930,82 €.

Perquè Mans Unides pugui dur a terme projectes com aquest.

Dóna

També et pot interessar

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te