Enfortiment dels drets de les dones indígenes a Chimaltenango, Jalapa i Quiché - Cerdanyola 2024

Amb l’objectiu d’enfortir les capacitats de les dones indígenes en els seus drets i aconseguir la seva participació i incidència en els espais municipals, es desenvolupen tres propostes municipals a Chimaltenango, Jalapa i Quiché sobre prevenció de violència, participació política, accés a la salut integral i foment de l’autonomia econòmica de dones.  

El projecte es desenvolupa a 21 comunitats de 3 Departaments de Guatemala: Chimaltenango, Jalapa i Quiché. En aquestes comunitats, les famílies viuen de l’agricultura familiar i venda de mà d’obra en activitats agrícoles. La pobresa general arriba fins a un 80% de la població, i la pobresa extrema al 35%, afectant principalment els infants i a les dones. La posició econòmica de les dones és de dependència cap als homes. Al ser l’agricultura l’activitat econòmica principal, són ells qui administren els recursos i decideixen sobre els diners. L’aportació de les dones a les activitats productives no és reconegut. A més, les violències econòmica, física, emocional i sexual que pateixen, són sovint naturalitzades per les comunitats. La majoria d’elles no coneixen els seus drets i hi ha una baixa cultura de la denúncia, a causa de l’amenaça dels marits.  

És per això que el nostre soci local, l’organització FUNDEBASE, que treballa en aquestes zones del país, ha sol·licitat a Mans Unides suport per enfortir les capacitats de les dones en els seus drets i aconseguir la seva participació i incidència en espais municipals. Amb el desenvolupament del projecte “Enfortiment dels drets de les dones indígenes a Chimaltenango, Jalapa i Quiché”, s’elaboraran tres propostes municipals sobre prevenció de la violència, participació política, accés a la salut integral i foment de l’autonomia econòmica de dones que es presentaran a tres Consells Municipals de Desenvolupament. A més, també es faran tres trobades regionals per elaborar les agendes de les dones amb l’objectiu d’integrar-les al Pla Operatiu Anual de la Direcció Municipal de la Dona dels seus municipis.  

Es beneficiarà directament a 390 dones i, indirectament, a 1.500 persones. L’import total del projecte és de 26.011 €, Mans Unides finança el 95% i el soci local el 5%. El projecte està en línia amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) nº5, “Igualtat de gènere”. 

Perquè Mans Unides pugui dur a terme projectes com aquest.

Dóna

També et pot interessar

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te