Mauritània: treballem perquè la mutilació genital femenina passi a la història

Les noies es converteixen, a través de les xarxes socials, en promotores del canvi.

Treball de Mans Unides per prevenir la MGF a Mauritània

A la República Islàmica de Mauritània, on conviuen diverses comunitats, que es regeixen per diferents normes i tradicions, prevalen tres marcs jurídics que obstaculitzen l'eliminació de les desigualtats i en especial les de gènere: el dret modern, el dret consuetudinari i la Sharia, que és la llei islàmica.

Taller de periodismo para prevenir la MGF en Mauritania. Foto:Manos Unidas

En aquest context, tenen lloc greus vulneracions dels drets de les nenes i de les dones; vulneracions que es veuen incrementades a les zones rurals empobrides, on la feminització de la pobresa ha provocat un augment de la discriminació i marginació dels dos col·lectius.

La mutilació genital femenina, un dels majors atemptats contra la integritat física i emocional de les dones, està molt arrelada a les comunitats rurals més empobrides de Mauritània, malgrat estar prohibida.

Les joves, contràries a la mutilació genital femenina

A regions del Gorgol, del Brakna i de Nouakchott nord i sud, la prevalença d'aquesta pràctica ancestral arriba a prop del 90 % de les nenes i joves. El paradoxal és que solen ser les mateixes dones les que sotmeten les seves filles i netes a aquesta pràctica, convençudes que així ha de ser per "mandat religiós".

Taller de sensibilización para prevenir la MGF en Mauritania. Foto:Manos Unidas

A Mauritània l'oposició a la MGF està molt estesa entre les joves, gràcies al fet que a la societat civil hi ha moviments i associacions que treballen per generar canvis socioculturals i pels drets de la població.

Aquest és el cas de l'associació local Citoyennes et Citoyens Débout (Ciutadans i Ciutadanes a Peu) –soci local de Mans Unides- que, coneixedora de l'impacte negatiu de la MGF en la salut de la dona, es va proposar de contrarestar l'argument cultural que perpetua aquesta pràctica i demostrar que no respon a una disposició mandat religiosa.

Les dones joves, que majoritàriament han patit MGF i són usuàries de xarxes socials en el seu dia a dia, han estat el col·lectiu seleccionat per liderar les accions contra aquesta pràctica, per frenar la cadena de transmissió cultural de la MGF i per difondre la informació a través de les xarxes.

Les dones joves són les que estan aconseguint generar un canvi de mentalitat de cara a les generacions futures.

Taller de sensibilización para prevenir la MGF en Mauritania. Foto:Manos Unidas

Activitats per acabar amb la mutilació genital femenina

Mans Unides s'ha compromès amb aquesta activitat i, a instàncies de Citoyennes et Citoyens Débout, ha engegat un programa que, des d'un enfocament legal, religiós i sanitari, està abordant la lluita contra la MGF des de diferents aspectes:

  1. Enfortiment de les capacitats i la resiliència de dones joves líders, a qui s'està formant en tècniques de comunicació periodística, TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i en incidència en xarxes socials per tal de mobilitzar la joventut, accedir a les famílies i generar canvis de comportament i de mentalitat sobre la pràctica de la MGF.
  2. Promoció d'un canvi de mentalitat a les autoritats i a la societat civil sobre la pràctica de la MGF per mitjà de campanyes d'educació a escoles secundàries, i d'incidència a través de les TIC i les xarxes socials.
  3. Creació d'una xarxa d'incidència entre la joventut que farà sovint d'efecte multiplicador: tallers de formació sobre conseqüències derivades de la MGF; periodisme ciutadà i realització de reportatges; campanya d'educació i sensibilització a escoles secundàries; incidència i debat mitjançant emissions de cinema; incidència en diferents espais amb líders, organitzacions, autoritats i caps de família; campanya de comunicació a ràdio i televisió, etc.

Taller de sensibilización para prevenir la MGF en Mauritania. Foto:Manos Unidas

El programa, que va sorgir, també, per l'afany de les coordinadores de projectes de Mans Unides a Mauritània, molt conscienciades per les conseqüències negatives de la MGF en les nenes i sabedores que la majoria de les dones dels projectes als quals donem suport al país, han patit aquesta pràctica, està beneficiant 50.000 homes i dones joves de les comunitats on es dugui a terme.

El projecte "Contribuir a la reducció i abandó de la mutilació genital femenina a Mauritània" no hauria estat possible sense la col·laboració dels Ajuntaments de Leioa, Alacant i Càceres i de la Federació Navarra de Municipis i Concejos.

Sobre la MGF en Mauritania

Sobre la MGF a Mauritània

Segons un estudi realitzat pel Ministeri d'Afers Socials de Mauritània, les causes principals per justificar la MGF són entre d'altres: religió 35%; el control de la sexualitat, 16%; el compliment de la norma social: 15%; estètica: 6% i salut i higiene 4%.

D'altra banda, aquesta pràctica persisteix per la manca de coneixement dels efectes nocius en la salut de les nenes; el desconeixement del marc legal a Mauritània; les creences religioses i culturals; la manca d'accés de les nenes i els joves a la informació sobre la MGF -marc legal, opinió de metges i comares i acadèmics a l'islam i la manca d'espais per informar-; el tabú que continua sent la sexualitat en l'àmbit familiar i escolar i l'escassa participació real als espais públics de les dones i els joves.

La Mutilació Genital Femenina vulnera el dret de les dones al gaudi i la protecció de tots els drets humans i llibertats fonamentals en les esferes política, econòmica, social, cultural, civil i de qualsevol altra índole.

També et pot interessar

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te