Biodiversitat en perill

La biodiversitat en perill com a conseqüència del canvi climàtic

La biodiversitat està en perill. Els canvis en les temperatures no només afecten a l'espècie humana, sinó també a la rica biodiversitat del planeta. La pèrdua d'hàbitat està augmentant vertiginosament, el que provoca que nombroses espècies es trobin en perill d'extinció.

La biodiversitat del planeta està en joc. El canvi climàtic es considera una de les cinc pressions principals que impulsen la pèrdua de la biodiversitat al món, juntament amb la pèrdua d'hàbitats, la sobreexplotació, la contaminació i les espècies exòtiques invasores.

A causa del canvi climàtic, es preveuen múltiples efectes sobre la diversitat biològica que agreujaran els seus problemes de conservació, de manera que les mesures o accions dirigides a conservar i utilitzar de manera sostenible la biodiversitat de tenir en compte les necessitats d'adaptació al canvi climàtic.

Així mateix, s'han de considerar i potenciar les polítiques de conservació de la biodiversitat i les de mitigació i adaptació al canvi climàtic, pilars fonamentals en què es basa la lluita global contra el canvi climàtic.

Segons el Fons Mundial per a la Naturalesa WWF, entre els ecosistemes més afectats destaquen:

-Esculls de corall. Amb l'augment de temperatura del mar i acidificació de l'aigua els esculls pateixen un fenomen anomenat "blanquejament" en què es trenca la relació simbiòtica amb les algues que els permeten tenir alta productivitat i mantenir nombroses espècies.

-Boscos de boira. Se situen en un rang altitudinal molt específic, ja que requereixen la humitat continguda en la boira. Amb l'augment de temperatura la boira es situa en llocs més alts i les espècies del bosc no reben la humitat suficient per al seu desenvolupament.

-Aiguamolls costaners. L'augment del nivell del mar i marees de tempesta més intenses impliquen major erosió i pèrdua d'hàbitat per als aiguamolls costaners, els quals necessitaran espai per migrar terra endins.

-Selves Seques. L'increment de temperatura amenaça seriosament a les selves seques per la major propensió a patir incendis forestals i per limitar el seu rang de distribució.

Canvis que afecten la distribució i propagació d'espècies:

-Fenología. Els cicles d'un gran nombre d'espècies estan lligats a patrons atmosfèrics. Per exemple, els temps de floració, reproducció i migració es relacionen amb les estacions de l'any. Si el cicle d'una espècie és afectat pel canvi climàtic també hi ha repercussions en tota la xarxa alimentària que depèn d'aquesta espècie.

-Espècies invasores. Els canvis en temperatura, precipitació i fenologia poden donar avantatges competitius a espècies exòtiques i invasores. Per exemple, en els últims 20 anys s'han observat les invasions més intenses mai registrades de l'escarabat descortezador, el qual ha afectat milions d'hectàrees de bosc des d'Alaska fins a Califòrnia.

No oblidem que els boscos tropicals i subtropicals juguen un paper central front al canvi climàtic perquè tenen la capacitat de capturar part dels gasos emesos a l'atmosfera, el que provoca l'escalfament global.

Quan aquests boscos són destruïts i degradats, a causa de la desforestació, la ramaderia, la implantació de represes hidroelèctriques, la construcció de carreteres o per la producció de biocombustibles tals com la soja, l'oli de palma o la canya de sucre, no només es destrueix la llar de les comunitats indígenes que hi viuen provocant una destrucció a nivell cultural i social, sinó que es deixa d'absorbir aquest diòxid de carboni i altres gasos que abans eren continguts pels boscos i selves.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te