Causes de l'escalfament global

Quines són les causes naturals de l'escalfament global?

Les causes naturals de l'escalfament global tenen relació amb l'energia rebuda per la terra des del sol, que ha d'estar  en balanç amb la radiació emesa des de la superfície terrestre. Qualsevol factor que generi un canvi entre la quantitat d'energia que entra a la terra i la seva atmosfera i l'energia que surt d'elles pot generar un canvi climàtic.

Les causes naturals que provoquen l'escalfament global estan relacionades amb els processos naturals, en relació a un desajust entre l'ernergia del sol i aquella rebuda per la superficie terrestre.  

Causes naturals de l'escalfament global: El clima de la terra es pot veure afectat per factors naturals externs al sistema climàtic, com ara canvis en l'activitat volcànica, la radiació solar i l'òrbita de la terra al voltant del sol.

Les dues causes rellevants si parlem sobre l'escalfament global contemporani, són els canvis en l'activitat volcànica i els canvis en la radiació solar, que han contribuït a les tendències actuals del clima amb una addició de gasos d'efecte hivernacle unes deu vegades més gran des de la revolució Industrial.

D'altra banda, el desenvolupament de la ramaderia ha provocat que vaques i ovelles produeixin gran quantitat de metà durant la digestió. La tala de selves tropicals i la desforestació dels arbres a tot el planeta ha provocat que la seva funció d'absorbir el CO2 es redueixi, fent que el diòxid de carboni emmagatzemat en els arbres s'alliberi a l'atmosfera i augmenti l'efecte hivernacle.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te