Conseqüències del canvi climàtic

El canvi climàtic ja està afectant les vides de moltes persones

Les conseqüències del canvi climàtic es fan cada vegada més evidents sobre l'ésser humà, sobre el paisatge i sobre el propi clima que es transformarà encara més en el futur, així com impactarà en l'estil de vides de tots els habitants del planeta

El canvi climàtic ja està afectant les vides de moltes persones, els seus mitjans de subsistència, la seva salut, els seus ecosistemes, les seves economies i la seva seguretat alimentària. Les comunitats més pobres i vulnerables estan sent les més afectades, ja que tenen una capacitat d'adaptació limitada i el canvi climàtic amenaça amb condemnar comunitats senceres a la pobresa, destruint beneficis aconseguits durant dècades de desenvolupament. Les comunitats dels països subdesenvolupats veuen la seva vida interrompuda per tempestes violentes, sequeres o inundacions a què han de fer front sense comptar amb plans concrets d'adaptació.

L'impacte potencial del canvi climàtic està produint canvis en les condicions de producció d'aliments i un augment de desastres naturals. Parlem d'un fenomen ambiental de profundes conseqüències econòmiques i socials.

Com a resultat d'aquesta inestabilitat, nombrosos drets humans com el dret a l'alimentació, la vida, la salut i el desenvolupament estan sent amenaçats. El canvi climàtic també amenaça amb tirar per terra els avenços aconseguits en els últims anys en assistència sanitària, educació, transport i ocupació decent. Les persones més pobres, especialment les dones, els nens i les persones amb discapacitat a les zones rurals són les més afectades pel canvi climàtic, sent al mateix temps, els grups que menor incidència han tingut sobre el fenomen.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te