Energies renovables

Dependència al petroli i energies renovables

La demanda mundial d'energia mostra una tendència creixent, que s'accentuarà en els anys vinents. Ara per ara el carbó, el petroli i el gas natural mouen les economies del món i la vida humana. La dependència mundial de petroli és un problema important, ja que és un dels principals contaminants generadors de gasos de l'efecte hivernacle.

Les energies renovables són solucions a aquest problema perquè significativament redueixen les emissions CO2 i asseguren un subministrament energètic autòcton i segur, sense dependència de recursos externs. L'ús dels recursos naturals ha d'optimitzar-se, alguns dels recursos més utilitzats són l'energia hidràulica, energia tèrmica, així com l'ús d'energia eòlica, biocarburants, biomassa, geotèrmica d'alta entalpia, marina, minieòlica, minihidràulica, solar fotovoltaica, solar termoelèctrica.

El continent que consumeix major quantitat de petrolífers és Àsia, encapçalat principalment per la Xina i l'Índia

A Espanya, durant el 2009 hi va haver un estalvi d'importacions de combustibles fòssils de més de 2 mil milions d'euros obtinguts per energies renovables. Malgrat aquestes xifres, Espanya depèn en un 80% de la compra d'aquests combustibles. Llavors, què és el que es requereix per evitar la dependència al petroli? Voluntat política i accions.

El 2011 les energies renovables van aportar l'11,6% del total proveïment a Espanya.

La societat internacional enfronta grans reptes pel que fa a transformar les existents infraestructures energètiques, així mateix, donar suport als països que en vies de desenvolupament perquè també puguin tenir accés. Nacions Unides estima que al món 1,3 milions de persones no tenen accés a electricitat. D'altra banda, a escala mundial es calcula que del total d'energia utilitzada, només és utilitzat 15% provinent de fonts renovables, la meta per Nacions Unides és que per a l'any 2030 es dupliqui la quantitat.

Per reduir la dependència del petroli, es busca fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica, això pot ser portat a terme en una escala macro i micro, en dos aspectes, els ciutadans som responsables directes d'exigir o fer que funcionin aquestes mesures.

 

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te