Escalfament global

L'escalfament global s'incrementa per l'activitat humana

El clima no és una cosa estàtica, de fet, de manera natural ha anat variant al llarg del temps. Aquests canvis es relacionen amb els gasos d' efecte hivernacle i amb l'escalfament global.

L'escalfament global es constitueix per l'absorció de l'energia solar per part de la terra. La terra en escalfar desprèn calor a l'atmosfera en forma de raigs infrarojos. No obstant això, part d'aquesta calor torna a ser enviat a la superfície terrestre i la conseqüència és el reescalfament de la mateixa. No obstant això, tot i que l'efecte hivernacle és un fenomen natural i necessari per a la Terra, per què es parla de canvi climàtic com a conseqüència d'aquest "efecte hivernacle"? Això s'explica en pensar que hi ha hagut un augment gradual i desorbitat d'aquesta pujada de temperatura en atmosfera i oceans.

L'activitat humana, per la seva banda, ha estat la responsable d'emetre una major quantitat de gasos a l'atmosfera, provocant un augment major de la temperatura i com a conseqüència, generant un escalfament global.

No obstant això, el que encara genera controvèrsia és la font i raó d'aquest augment de la temperatura. Tot i així, la major part de la comunitat científica assegura que hi ha més que un 90% de certesa que l'augment es deu a l'augment de les concentracions de gasos d'efecte hivernacle per les activitats humanes que inclouen desforestació i la crema de combustibles fòssils com el petroli i el carbó. Aquestes conclusions són avalades per les acadèmies de ciència de la majoria dels països industrialitzats.

Altres efectes inclourien clima extrem més freqüent, el que inclou sequeres, onades de calor, huracans i precipitacions fortes. S'esperen també extincions d'espècies a causa dels canvis de temperatura.

Es postula que si l'augment de la temperatura mitjana global és major a 4ºC comparat amb les temperatures preindustrials, en moltes parts del món i als sistemes naturals no podran adaptar-se i, per tant, no podran sustentar a la població en la manera en què s'esgotessin els recursos naturals.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te