Lluita contra el canvi climàtic

El canvi climàtic requereix un pla de lluita global

El canvi climàtic requereix plans de mitigació globals, no només a escala governamental, sinó també com a ciutadans, per aconseguir un pla de lluita global. La necessitat de lluita contra el canvi climàtic requereix la nostra atenció, fent-ara més necessari que mai.

La lluita contra el canvi climàtic també es porta a terme per algunes empreses i alguns sectors industrials, els que ja estan començant a comprendre que el fet de retallar les emissions de gasos hivernacle no només combaten el canvi climàtic sinó que també poden estalviar diners, millorar la seva competitivitat i reforçar la seva reputació corporativa.

Cada vegada són més les empreses que treballen per reduir les seves emissions i lluitar contra el canvi climàtic. Per exemple, una gran empresa multinacional que fabrica diferents productes en diferents regions del món ha estalviat 1.500 milions d'euros des de 1990 reduint el consum d'energia i instal·lant noves tecnologies respectuoses amb el medi ambient a les seves fàbriques. A més, estalvia entre 7 i 11 milions d'euros gràcies a l'ús de les energies renovables. Amb aquestes mesures, ha reduït les seves emissions de gasos hivernacle en un 67% des de 1990.

Algunes associacions de fabricants europeus, japonesos i coreans d'automòbils s'han compromès voluntàriament a reduir les emissions mitjanes de CO₂ dels nous vehicles de passatgers venuts a Europa en aproximadament una quarta part dels nivells de 1995 abans de 2008 o 2009.

Prop d'11.500 grans emissors del sector de la generació d'energia i calor, i de determinats sectors intensius en energia a la UE participen també en el comerç de les emissions de la UE. En virtut d'aquests plans, estan autoritzats a alliberar solament una quantitat limitada de CO₂ sense cap càrrec, això els anima a millorar la seva eficiència energètica i a invertir en noves tecnologies respectuoses amb el medi ambient. El desenvolupament de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient també genera nous llocs de treball i obre nous mercats. Gràcies als programes de suport per a l'energia eòlica en diversos països de la UE, les empreses europees subministren en l'actualitat el 90% del mercat global dels equips d'energia eòlica.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te