Protocol de Kyoto

El protocol de Kyoto de 1997 pel canvi climàtic

El 1997, se celebra al Japó el protocol de Kyoto, qui reuneix representants de tot el món pel compromís de la reducció de gasos d'efecte hivernacle que provoquen el canvi climàtic i l'escalfament global.

El protocol de Kyoto (Japó) celebrada el 1997, és un protocol de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), i un acord internacional que té per objectiu reduir les emissions de sis gasos d'efecte hivernacle que causen l'escalfament global: diòxid de carboni (CO2), gas metà (CH4) i òxid nitrós (N2O), i els altres tres són gasos industrials fluorats: hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarbons (PFC) i hexafluorur de sofre (SF6), en un percentatge aproximat d'almenys un 5%, dins el període que va de 2008 a 2012, en comparació a les emissions a 1990.

El protocol de Kyoto posa les bases per a la concreció del compromís de reduir les emissions un 7% en la dècada següent, compromís que havien aconseguit els països que es van reunir a Rio cinc anys abans.

El 1998, els països industrialitzats van augmentar les seves emissions fins a un 10%, entre ells, els EUA va sobrepassar els límits augmentant-les més d'un 20%. Per evitar els controls, molts d'aquests països han traslladat les seves fàbriques a nacions en vies de desenvolupament, on les emissions estan creixent a una mitjana d'un 6% anual.

En aquest protocol, els països industrialitzats es van comprometre a executar un conjunt de mesures per reduir els gasos d'efecte hivernacle. Els governs signataris d'aquests països van pactar reduir en almenys un 5% de mitjana les emissions contaminants entre 2008 i 2012, prenent com a referència els nivells del 1990. L'acord va entrar en vigor el 16 de febrer de 2005, després de la ratificació per part de Rússia el 18 de novembre del 2004.

A més del compliment que aquests països han fet pel que fa a l'emissió de gasos d'efecte hivernacle es va promoure també la generació d'un desenvolupament sostenible, de manera que s'utilitzi també energies no convencionals i així disminueixi l'escalfament global.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te