Salut i canvi climàtic

El canvi climàtic incideix en la salut humana

El canvi climàtic també incideix en la salut de les persones. Les condicions climàtiques tenen gran influència en les malalties transmeses per l'aigua o insectes, cosa que es produirà amb més incidència en el moment en què el canvi climàtic perllongui les estacions on es transmeten aquestes malalties.

El canvi climàtic ja està incidint en la salut de tota la població. El paludisme és un exemple de malaltia transmesa per un mosquit que provoca gairebé 600.000 persones a l'any, especialment nens menors de cinc anys residents a zones africanes, segons l'OMS. Malalties com la malària o el dengue que històricament han estat en un concret àmbit geogràfic, ara estan sorgint en altres àrees on la població no té immunitat, afegint a aquest fet, els escassos coneixements i infraestructures de què disposen.

El canvi climàtic serà entre 2020 i 2030 el causant de 250.000 morts addicionals a l'any segons l'OMS, a causa del estrès calòric, malnutrició i paludisme, entre d'altres. Les zones amb escasses infraestructures sanitàries seran les menys capacitades per afrontar aquesta situació.

Respecte a les temperatures de l'aire, aquest també serà un important factor que incidirà en les defuncions previstes, provocant malalties cardiovasculars i respiratòries, sobretot a la població d'edat avançada. Tenim l'exemple de l'onada de calor que va patir Europa en 2003, on la xifra de defuncions va ascendir als 70.000 segons l'OMS. No obstant això, les altes temperatures també reduiran la producció d'aliment bàsic que al seu torn provocarà un augment de la malnutrició i desnutrició, causants de la major taxa de mortalitat a l'any.

Els desastres naturals i la meteorologia també tenen incidència en la salut, ja que l'augment del nivell del mar destruiran llars i serveis mèdics. D'altra banda, la variabilitat de les precipitacions afectarà el subministrament d'aigua dolça, que fa que la escassetat posi en perill la higiene i augmenti el risc de contraure malalties diarreiques, que al seu torn provoquen aproximadament 760.000 defuncions en menors de cinc anys, segons la OMS, juntament amb la fam.

Juntament amb això, s'està evidenciant un augment i freqüència de les inundacions, a causa de les intenses precipitacions de l'últim segle. A causa d'això, es contaminen fonts d'aigua dolça i s'incrementa el risc de contraure malalties transmeses per l'aigua i donant lloc a vivers d'insectes. D'altra banda, aquestes inundacions també causen danys als habitatges i als subministraments mèdics.

Qui està és risc? Són especialment vulnerables a aquest fenomen els habitants de zones costaneres, polars i muntanyenques que no compten amb suficient infraestructura sanitària.
D'altra banda, el sector poblacional més afectat seran els nens i les persones grans que d'aquestes zones més desfavorides que no comptin amb assistència.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te