Drets de la dona

Els drets de la dona, una lluita per l'equitat i la justícia

Per igualtat de gènere entenem aquella situació en la qual els drets de la dona i de l'home són igualitaris, és a dir, tenen les mateixes possibilitats i oportunitats d'accés als recursos, els béns materials, a l'educació, a la sanitat, mateixes opcions laborals i, en definitiva a optar a les mateixes condicions de vida. Sense que els drets de la dona quedin relegats per l'home.

Mans unides lluita mitjançant nombrosos projectes en diferents països i continents, per a la defensa dels drets de la dona i que adquireixi un estatus d'igualtat amb l'home.

Atès que la dignitat de la persona exigeix que s'arribi a una situació social més humana i justa, és primordial la defensa efectiva dels drets de la dona, així com pel compliment efectiu dels drets humans universals.

La dona ha estat, és i serà l'eix central d'atenció per a Mans Unides. L'experiència ens demostra que invertir en la dona com a generadora d'ingressos familiars, educadora dels seus fills i ciutadana responsable és un valor segur, i els beneficis d'aquesta inversió no només abasten el reduït àmbit familiar, sinó també el de la seva comunitat, i per tant, el del seu país.

A través d'aquest observatori volem donar visibilitat a aquelles dones que s'esforcen per tirar endavant en un món que sovint els és desfavorable. La nostra missió és lluitar contra la fam, la deficient nutrició, la misèria, la malaltia, el subdesenvolupament i la falta d'instrucció; i treballar per eradicar les causes estructurals que les produeixen: la injustícia, el desigual repartiment dels béns i les oportunitats entre les persones i els pobles, la ignorància, els prejudicis, la insolidaritat, la indiferència i la crisi de valors.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te