Discriminació de la dona

 

Una lluita contínua per la Igualtat Social

Actualment les dones pateixen una gran discriminació a nivell mundial, una situació de desigualtat general amb els homes, així com en nombroses ocasions una sobrecàrrega laboral.

Qualsevol societat del planeta utilitza la divisió de criteri sexual per repartir les tasques productives, reproductives i de subsistència. Establint les tasques productives i de l'esfera pública als homes, i les reproductives i de cura a les dones, quedant relegada per tant a l'esfera domèstica o privada.

Les dones constitueixen menys del 10% dels membres que conformen el parlament en un terç dels països desenvolupats (ONU). En les economies de subsistència la dona realitza el treball més pesat, esforçant-se durant més temps i contribuint més als ingressos familiars que els homes de la família.

Aquesta desigualtat de condició entre els sexes és una de les causes bàsiques de la pobresa, ja que en les seves diferents formes impedeix l'accés de centenars de milions de dones a l'educació, la formació, els serveis de salut, els serveis de parvulari i una condició jurídica que li permetria escapar a aquest flagell.

La persona no està completa si no hi participa com a ésser social, de la seva relació amb les persones que viuen al seu voltant. I el treball és el mitjà pel qual l'ésser humà desenvolupa les seves habilitats, fa créixer la seva comunitat i li permet obtenir el suport necessari per al seu propi progrés i el dels que depenen. Mans Unides treballa perquè la dona es desenvolupi com a ésser humà en tots els seus aspectes, i això inclou l'accés a llocs de treball dignes i ben remunerats, en què es valorin les seves capacitats i no sigui discriminada per pertànyer al gènere femení.

 

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te