Dret de la dona a la salut

Dret a una cura de la salut digna, per a una vida digna

Tothom gaudeix del dret a la salut? Malauradament no. En la nostra societat sovint oblidem que hi ha milions de persones a tot el món que no tenen accés. Per tant es veu vulnerat el seu dret a la salut de milions de persones al món. Aquest hauria de ser un dret universal i accessible per a tota persona. Però per diferents motius (escassetat de recursos, mala inversió d'aquests, prevaricacions, etc.)

No és possible garantir aquests drets tan importants dins el creixement i desenvolupament d'una persona. Aconseguir una bona assistència sanitària per a tots els éssers humans és una obligació i una responsabilitat de tots. Sense salut no es poden assolir els objectius de desenvolupament més elementals. Quan falta, es fa difícil qualsevol tasca de progrés. Mans Unides treballa perquè les dones tinguin accés a una sanitat digna per al desenvolupament integral de la seva persona, com a dones, com a mares i com a éssers humans.

La major part de la població no té hospitals, metges, infermers o algun tipus d'assistència sanitària, amb la qual afrontar les epidèmies i patologies que es donen en el context.

Per això i per altres motius, l'esperança de vida en aquests països és molt baixa, per exemple, a l'Àfrica l'esperança de vida està en els 47 anys. Els majors avenços contra la mortalitat infantil es donen en les famílies on la mare té educació i accés a una sanitat bàsica (ONU).

"Un cor alegre és com una bona medicinaa, però un esperit deprimit seca els ossos" (Proverbis 17:22).

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te