Drets de les dones

Una lluita per un món més lliure

En aquest apartat sobre els drets de la dona, es realitzarà una breu reconstrucció històrica-occidental-, sobre els drets i lluites que han anat adquirint les dones, i que permetrà fer una aproximació a la temàtica exposada en l'observatori, així com fer-nos una idea de la lluita que s'ha dut a terme per la igualtat de drets o igualtat de gènere.

"Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciència, han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres". Aquest és el primer dels articles de la Declaració dels Drets Humans, però tot i queda molta feina per davant fins que aconseguim que homes i dones siguin considerats lliures i iguals en dignitat i drets.

En la dècada de 1970, el moviment feminista va començar a guanyar importància a nivell internacional. Així doncs, influenciats per la constant reclamació de drets de la dona, les Nacions Unides van declarar l'any 1975 com a Any Internacional de la Dona.

Aquest mateix any es va celebrar la Primera Conferència Mundial sobre la Dona a la ciutat de Mèxic, en la qual es va promoure entre els governs la creació d'estratègies i lleis enfocades a la participació social de la dona i la igualtat de gènere.

Des de 1976 fins 1985 va tenir lloc la Dècada de les Nacions Unides per a la Dona. Durant aquest període que va intentar canviar el paper de la dona en la societat. Es va promoure la idea que les dones no eren un simple suport passiu per a l'home, sinó que eren part activa de la societat i que per això havia de tenir els mateixos drets d'oportunitats i recursos.

L'any 1979, es va celebrar la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, més coneguda com la Declaració Internacional dels Drets de la Dona. En aquesta es recullen 30 articles en els quals es defineix com identificar la desigualtat de gènere i la marginació de la dona, i en la qual s'estableix quines són les mesures necessàries per acabar amb aquesta desigualtat.

A la convenció de 1979, es defineix la discriminació de gènere com "tota distinció, exclusió o restricció basada en el sexe (...) en les esferes política, econòmica, social, cultural i civil o en qualsevol altra esfera". A continuació, es presenten totes les accions plantejades per tal d'aconseguir eliminar aquesta discriminació centrant-se en tres aspectes fonamentals:

  • Els drets civils i la condició jurídica de la dona.
  • Els drets reproductius
  • Les conseqüències dels factors culturals en les relacions entre home i dones.

Durant els anys següents, s'han seguit celebrat conferències i convencions per tal d'reclamés els drets de la dona i analitzar els progressos que a poc a poc s'estan aconseguint cap a la igualtat de gènere, com ara:

  • 1980 Copenhaguen - II Conferència Mundial sobre la Dona
  • 1985 Nairobi - III Conferència Mundial per a l'examen i avaluació dels assoliments del decenni de les Nacions Unides per a les dones: Igualtat, Dret i Pau
  • 1995 Beijing - IV Conferència Mundial sobre les Dones, Nacions Unides

Fins al moment s'han celebrat quatre conferències mundials sobre les dones.

Legislació sobre violència contra la dona

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te