Violència de gènere

Dia internacional contra la Violència de Gènere

El dia internacional contra la violència de gènere se celebra cada 25 de Novembre, per reivindicar i lluitar contra la violència cap a les dones. Es realitza aquest dia per commemorar a les germanes Mirabal, tres dones activistes polítiques , que van ser assassinades el 1960 a la República Dominicana per ordre del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

La celebració d'aquest dia, té per objectiu lluitar i reivindicar, el gran nombre de situacions diàries, en què la dona és sotmesa a violència, ja sigui: física, psicològica, estructural o institucional.

Aquestes formes de violència es relacionen i afecten les dones des del seu naixement fins a l'etapa adulta. Alguns tipus de violència, com el tràfic de dones, creuen les fronteres nacionals i es converteix en un negoci global , fenomen que marcarà la seva vida i impossibilitarà la seva autonomia personal, com a ésser humà.

La violència contra les dones, es podria considerar, en major o menor mesura, un acte universal que es dóna en totes les societats. Resultant una relegació de la dona en l'espai domèstic, vista com a reproductora de la família i la llar. Apartant-la de l'esfera pública i de la presa de decisions.

Les dones que experimenten violència, lògicament tenen una àmplia varietat de problemes de salut, tant físics com psicològics. Això provoca una disminució de la capacitat d'aquestes per participar i aparèixer en la vida pública.

Aquesta violència, no només afecta a la dona, sinó que s'extrapola a les famílies i comunitats, així com retroalimentar i legitimar les desigualtats socials. Més concretament, ajuden a la no proclamació i realització dels drets de la dona com a persona i component de la societat.

La dona es crea cultural i socialment en oposició a l'home, i el que s'espera d'ella/ell (socialment) va variant en funció del context històric i cultural en què ens fixem , influenciat per les característiques del moment i les relacions de poder implícites. Per tant, podríem dir que les desigualtats de les dones cap als homes es deriven d'una lluita d'interessos creats i per tant modificables.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te