Agrocombustibles: una de les causes de la fam al món

La febre dels agrocombustibles com a causa de la fam

En la variació de preus de les matèries primeres hi tenen també molt a veure els agrocombustibles. Davant l'encariment continuat del preu del petroli, està augmentant la rendibilitat dels agrocombustibles, cosa que vol dir que cal dedicar més matèria primera cap a aquest sector.

En aquest context, s'han convertit en un producte atractiu per uns especuladors que contribueixen a l'alça dels preus.

Diversos països com per exemple Brasil, Indonèsia i Nigèria s'han enfocat cap a l'exportació de productes per al mercat dels agrocarburants, disminuint la seva producció alimentària o, sobretot, augmentant el seu nombre de terres agrícoles a força de destruir els boscos i les selves, contribuint a la desforestació.

Brasil, Indonèsia i Nigèria han disminuït la producció alimentària per augmentar la de productes pel mercat dels agrocarburants

Això provoca que els mateixos agrocombustibles, consumits amb l'objectiu de conservar el medi ambient, acabin perdent la seva raó de ser i contribueixin a la desforestació.

D'aquesta manera, si bé és veritat que els biocarburants redueixen entre al voltant d'un 35% les emissions de gasos contaminants a l'atmosfera, també és cert que la desforestació representa un 25% de les emissions totals de carboni i s'alça com una de les principals fonts de gasos d'efecte hivernacle.

Víctor de Paz Mena

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te