Les causes de la pobresa al món

Pobresa en el món: Causes i orígens de la pobresa

Per tal de poder lluitar contra la pobresa en el món, hem de conèixer bé els seus orígens i causes. La pobresa en el món té diverses causes: el colonialisme, l'esclavitud, la guerra, les invasions... No obstant això, existeixen diferents factors que contribueixen a fer prevaldre en el temps una situació de manca extrema de recursos vitals.

En aquest sentit, podem afirmar que la indiferència dels països del Nord vers els problemes dels països del Sud és un dels factors que han provocat la pobresa d'aquests territoris. Aquesta general manca d'interès vers les seves preocupacions contrasta amb el neguit que la gent dels països rics desperta en referència a les catàstrofes humanes i materials que ocorren en els estats veïns. Per posar un exemple, segurament no estaríem parlant d'uns índexs tan elevats de pobresa en el món si el món desenvolupat hagués reaccionat diligentment a l'hora d'ajudar en catàstrofes naturals, com la del terratrèmol d'Haití de 2010.

Un altre factor clarament determinant com a causa de la pobresa al món és l'actual model comercial que exerceixen moltes de les grans empreses multinacionals, circumstància que no ajuda al desenvolupament dels països pobres, ja que les empreses del primer món utilitzen els treballadors i els productors locals com a mà d'obra barata i com a proveïdors de matèries primeres a baix cost. Aquesta inversió en els països del sud, que ben podria ser el motor del seu desenvolupament, s'acaba convertint doncs en una nova causa de la pobresa d'aquests països. Això és el que alguns autors com Arghiri Emmanuel o Samir Amin anomenen com intercanvi desigual, relació en la qual un país percep més valor que el que lliura a un altre país. Una situació que no s'arribarà a solucionar fins que, tal com apunten Emmanuel i Amin, no es constitueixi un valor mundial que converteixi les relacions comercials en efectivament equivalents.

Queda clar doncs que les més determinants causes de la pobresa al món són degudes a les pràctiques dels països del nord, que miren només pels seus propis interessos i enriquiment i no posen interès a aconseguir un món molt més just i sense desigualtats.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te