Què és la pobresa?

Definició de pobresa

La Missió de Mans Unides és lluitar contra la pobresa i els seus símptomes, en altres paraules, la fam, la deficient nutrició, la misèria, la malaltia, el subdesenvolupament i la falta d'instrucció. Però, què és la pobresa?

Davant de tot, cal dir que la pobresa és un fenomen multidimensional que pot traduir-se en factors objectius, com la falta de recursos per satisfer les necessitats bàsiques per a la supervivència, o subjectius, com la privació de la participació social per qüestions relacionades al gènere.

L'enfocament més comú defineix la pobresa com a falta d'ingressos. Aquest concepte està basat en els estudis de Benjamin Rowntree (1901). Segons ell, la pobresa es configura quan el total d'ingressos disponibles no satisfà el mínim necessari per a la subsistència. Aquesta idea va inspirar la creació pel Banc Mundial de la línia de pobresa, o llindar de pobresa, que és "el cost monetari d'un nivell de benestar de referència per a una persona donada, en un moment i un lloc donats". El 2015, el Banc classificava com a pobre una persona que vivia amb menys d'US$ 1,90 al dia.

No obstant això, hi ha teories que defensen que la pobresa transcendeix la manca d'ingressos. L'enfocament de les Necessitats Bàsiques promogut per l'Organització Internacional del Treball (OIT) en la dècada de 1970, va incloure la salut, l'educació, el sanejament, la roba i etc., entre els mínims necessaris per a una qualitat de vida digna. Igualment, l'economista Amartya Sen va introduir la visió de la pobresa com a privació del desenvolupament humà individual. Segons ell mateix, la pobresa es defineix per la constricció de les capacitats bàsiques (en anglès, capabilities) que impedeixin als individus de ser o de realitzar funcions a les quals donen importància (sigui viure una vida llarga i saludable o ser respectat per la comunitat en què viu). De la teoria de Sen, Mahbub ul Haq va concebre en l'Índex de Desenvolupament Humà del PNUD (IDH). L'IDH combina tres indicadors de capacitat per mesurar el desenvolupament humà: esperança de vida, nivell educatiu i ingrés.

Com s'ha mostrat, la pobresa pot ser definida com a falta de recursos per gaudir d'una qualitat de vida mínima o una deficiència de mitjans per aconseguir la qualitat de vida desitjada. Sigui quin sigui el concepte adoptat en la lluita contra la pobresa, és imprescindible que es considerin els contextos i les necessitats locals. Per això, són les contraparts, missioners i ONG locals els creadors i executors dels projectes finançats per Mans Unides. Cooperem per acabar amb la pobresa segons el concepte i les necessitats definides pels habitants de cada un dels països on treballem.

Nicole Caus

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te