Pobresa extrema

Encara avui, 896 milions de persones al món viuen en pobresa extrema

L'agenda post-2015 estableix com a primera meta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible l'erradicació de la pobresa extrema per a totes les persones del món fins a l'any 2030. Des de l'adopció dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, es va aconseguir reduir a la meitat la taxa de la pobresa de 1990. No obstant això, 896 milions de persones encara viuen amb menys d'1,90 $ al dia.

L'octubre de 2015, el Banc Mundial va anunciar la primera actualització de la línia de pobresa en gairebé una dècada. La quantitat monetària mínima perquè una persona pugui satisfer les seves necessitats bàsiques passa d'1,25 $ per 1,90 $ al dia, reflexionant l'augment dels preus de les mercaderies. Sota l'actual llindar, el Banc Mundial calcula que prop del 12,7% de la població mundial viu en condicions de pobresa extrema. Les regions que concentren la gran majoria de les persones extremadament pobres són Àsia Meridional, on el 18,8% de la població viu amb menys d'1,90 $ al dia, i Àfrica Subsahariana, amb el 42,7% de les persones en extrema pobresa.

No obstant això, des de l'adopció dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni - ODM les taxes de pobresa globals disminuiran, encara que de manera desigual en les diferents regions del món. El 2010, es va assolir la primera Meta del Mil·lenni, reduir a la meitat la taxa de la pobresa de 1990. Xina, per si sola, va ser responsable en gran part del resultat aconseguit. Entre 1981 i 2011, 753 milions de persones van superar el llindar de la pobresa extrema al país. Aquests avenços es deuen a la composició entre creixement econòmic, polítiques públiques de benestar, participació de la societat civil i el compromís global amb els ODM.

A l'agenda post-2015, el primer objectiu establert per la comunitat internacional és el d'erradicar la pobresa extrema per a totes les persones del món fins a 2030. Acabar amb la pobresa significa garantir que tota la població global tingui accés a l'educació i a altres serveis bàsics, nutrició adequada, habitatges, inclusió social i participació en l'adopció de decisions. El creixement econòmic no és suficient per arribar a la meta. D'acord amb l'informe «Investments to end poverty. Real money, real choices, real lives», publicat per Development Initiatives, si la reducció de la pobresa és deixada a càrrec del creixement, el 2030 restaran encara més de 100 milions de persones en l'extrema pobresa.

"Podem ser la primera generació a posar fi a la pobresa", ha declarat el secretari general de Nacions Unides, Ban Ki-moon.

Perquè l'objectiu de la Pobresa Zero sigui assolit, el creixement econòmic i els recursos disponibles han de ser adreçats als més pobres. L'informe apunta a la necessitat de realització d'intervencions específiques en regions on la pobresa és tan profunda - com a Àfrica on 400 milions de persones vivien en la pobresa extrema el 2010 - que només els beneficis generals del creixement no són capaços de superar els riscos i les barreres estructurals. A més, Development Iniciatives recorda el paper de l'ajuda internacional a donar suport a la població vulnerable quan els governs locals no els puguin oferir els mínims per a una vida digna. Segons va afirmar Ban Ki-moon: "Podem ser la primera generació a posar fi a la pobresa". Amb aquesta finalitat, els esforços han de ser conjunts i assertius.

Nicole Caus

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te