El deute extern i la pobresa

Una de les causes més rellevants de la pobresa en el món és el problema del deute extern

El deute extern, a grans trets, és la quantitat que deu un país als seus creditors internacionals a conseqüència dels préstecs que ha rebut.

El deute extern dels països pobres amb els creditors del primer món posa suposa un greu obstacle per a la solució de la seva situació. I és que en 28 països pobres, el deute excedeix el 60% del seu producte interior brut (PIB), segons la pàgina web de la campanya "Qui deu a qui?" a favor de la condonació d'aquest deute.

En aquest sentit, segons dades del Fons Monetari Internacional, el saldo d'aquest deute va passar de 617,8 milers de milions de dòlars en 1980 a 3.360 milers de milions en 2007. Una xifra molt important de diners, però que amb els interessos s'ha convertit en una quantitat inassolible per als països més desfavorits econòmicament.

Segons l'article del doctor en Dret, Nicolás Angulo Sánchez, "Deute Extern: Font de Pobresa", els diners que els països en desenvolupament van transferir, durant el període 1980-2006, als països desenvolupats en concepte de servei de deute extern va ser de 7.673,7 milers de milions de dòlars, una quantitat molt superior als 3.000 milers de milions citats anteriorment.

Víctor de Paz

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te