Solucions a la pobresa extrema

Podem acabar amb la pobresa extrema en el món?

L'any 1998 l'ONU va suggerir que si els països del nord destinessin 40.000 milions de dòlars durant 10 anys, el Sud tindria accés als recursos bàsics (aliments, aigua potable, educació i la sanitat) per a acabar amb la fam, l'analfabetisme i les malalties més importants del món.

En canvi, el planeta, lluny de seguir aquestes recomanacions, ha continuat malgastant els recursos en benefici d'uns pocs. Així trobem que els països de l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) destinen 1.340 mil milions en despeses militars, o que el mercat mundial de drogues mou cada any uns 300.000 milions de dòlars.

No obstant això, no tot són males notícies; hi ha molts grups que avui dia lluiten per l'erradicació de la pobresa extrema. Un dels Objectius del Mil·lenni, potser un dels més ambiciosos, és erradicar la pobresa extrema i la fam en el món.

D'aquesta manera, diversos informes afirmen que a Amèrica llatina la pobresa extrema ha disminuït considerablement en els últims anys, gràcies, per exemple, a l'embranzida de les polítiques de Lula da Silva al Brasil impulsades en aquesta direcció. En aquest sentit, entre 2001 i 2008 la pobresa extrema ha baixat un 11% al Brasil, cosa que és el mateix que dir que hi ha 21 milions menys de pobres. Un altre factor de la disminució d'aquesta pobresa extrema és el desenvolupament econòmic d'Àsia Oriental i Sud-oriental. Mundialment també s'ha reduït la pobresa extrema, i enfront dels 1.250 milions de persones que vivien en aquesta situació en 1990, actualment hi ha 923 milions.

Avui tenim la tecnologia i la capacitat de produir aliments suficients per a abastar tota la humanitat. El problema, no obstant això, no es troba tant en la producció com en la distribució dels recursos, coneixements i mercats i l'accés desigual a aquests. L'objectiu d'erradicar aquesta pobresa extrema passa doncs per millorar en aquest aspecte, i aconseguir un repartiment més just dels recursos i el seu accés. Voluntaris, grups, associacions i ONGs fan molt per treballar en aquest aspecte, i tu tens molt a fer. Està en mans de tots col·laborar per a canviar aquesta situació que tantes persones pateixen.

Víctor de Paz

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te