Mans Unides, l'ONG de desenvolupament de l'Església Catòlica i de voluntaris

Treballem per donar suport als pobles del Sud en el seu desenvolupament i en la sensibilització de la població espanyola.

Com ens financem

Origen de los fondos 2018 - Manos Unidas

Missió

Lluitem contra la fam, la deficient nutrició, la misèria, la malaltia, el subdesenvolupament i la falta d'educació.

La nostra missió és la lluita contra la fam, el subdesenvolupament i la falta d'instrucció i treballar per eradicar les causes estructurals que les produeixen: la injustícia, el desigual repartiment dels béns i les oportunitats entre les persones i els pobles, la ignorància, els prejudicis, la insolidaritat, la indiferència i la crisi de valors humans i cristians.

Visió

Volem que cada persona pugui ser agent responsable de la seva millora material, moral i espiritual i gaudeixi d'una vida digna

La nostra visió, el fonament de la qual és l'Evangeli i la Doctrina Social de l'Església, és que cada persona, home i dona, en virtut de la seva dignitat, sigui capaç de ser, per si mateix, agent responsable de la seva millora material, del seu progrés moral i del seu desenvolupament espiritual, i gaudeixi d'una vida digna.

Valors

La cultura que orienta la nostra organització s'enfoca a la consecució d'uns valors finals:

La dignitat de la persona
El destí universal dels béns
El bé comú
La solidaritat
La subsidiarietat

La nostra gestió dels recursos i la nostra actuació diària es guien pels següents valors instrumentals:

El voluntariat
L'austeritat
La cultura de la pau
La cooperació i la coordinació amb altres organitzacions del sud
La qualitat i la personalitat
La transparència

Una ONG espanyola

Mans unides és una ONG espanyola que treballa en estreta col·laboració amb 58 països del Sud

Tant la seu dels Serveis Centrals com la de les 72 delegacions estan ubicades a Espanya.
Mans Unides NO té ni oficines, ni delegacions ni directius fora del territori espanyol, llevat d'excepcions requerides pel treball amb organismes oficials (actualment a Senegal).
Cap organització o institució pot al·legar que actua en nom o per delegació de Mans Unides fora d'Espanya

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te