Polítiques, procediments i normativa

Mans Unides compta amb un sistema de gestió que regula el funcionament i estableix els criteris per decidir la idoneïtat de la nostra actuació. Els components d'aquest sistema són:

Polítiques

Documents corporatius de màxim nivell que estableixen els principis pels quals es regeix l'organització per a determinats temes fonamentals o crítics. Estableixen la manera en la qual Mans Unides es compromet amb els seus valors a través de pautes de treball concretes i obligatòries. Formen part de la nostra identitat i imatge i són aprovats per l'òrgan de govern.

Procediments

Documents interns que descriuen i expliquen les activitats que hem de realitzar per executar i coordinar el nostre treball, així com les competències que té cada àrea o departament que intervé en aquesta feina.

Normatives

Documents interns que estableixen criteris per organitzar la nostra feina. Segons el nivell de detall, poden ser manuals, guies i instruccions.


 • Política de Compres:

  Política que estableix quins són els principis que han de presidir l'adquisició de béns i serveis: austeritat, eficiència, autorització i transparència.


 • Política de Conflictes d'Interès:

  Política que estableix els principis que s'han de seguir per evitar que els interessos personals i/o institucionals dels membres de l'òrgan de govern interfereixin amb el normal exercici de la seva tasca en Mans Unides, i assegurar que no hi ha un benefici personal, professional o polític en perjudici de l'entitat.


 • Política de Socis Locals:

  Política que estableix els principis i els criteris pels quals Mans Unides es regeix per establir i mantenir relació amb aquells socis locals de països en vies de desenvolupament que ens sol·licitin suport i finançament per dur a terme projectes i accions de cooperació al desenvolupament.


 • Política d'Avaluació de Projectes:

  Política que estableix els principis pels quals es regeix Mans Unides per a realitzar l'activitat d'avaluació dels projectes i programes de desenvolupament que impulsa. Així mateix, constitueix un marc de referència on es recullen les motivacions i les orientacions per les quals l'organització introdueix i valora l'avaluació com una de les eines clau per a l'acompliment del seu treball.

Pel que fa als mecanismes de control específics en aplicació de fons, són els següents:

 1. Política de Compres Mans Unides compta amb una política de Compres i Selecció de Proveïdors, que estableix que en totes les tasques de compra i adquisició de béns i serveis han de presidir els principis d'austeritat, eficiència, transparència i autorització, i especifica la manera en què ens comprometem a fer-ho.
 2. Procediment Selecció Proveïdors i Autorització Despeses També compta amb un Procediment sobre Selecció de Proveïdors i Autorització de la Despesa que concreta pautes de treball obligatòries que vetllen pel correcte ús dels mitjans econòmics que comptem per a realitzar la nostra tasca. Entre aquestes pautes hi ha la de sol·licitar autorització a un nivell superior jeràrquic en el cas que una unitat de l'organització superi en un percentatge donat la despesa que tenia previst realitzar segons el seu pressupost o necessiti realitzar una despesa no prevista segons també uns percentatges.
 3. Sistema d'aprovació de projectes, un a un Finalment, l'aprovació dels projectes als nostres socis locals estan autoritzats un a un segons un procediment que inclou normes per a l'assignació de fons, en el qual intervenen, d'una banda, els membres de la Comissió Permanent, òrgan de govern supeditat a l'Assemblea i que es reuneix mensualment i, d'altra banda, els responsables dels països en què es troba cada projecte, així com els coordinadors responsables de cada continent de Projectes i el departament econòmic.
 4. Fases del projecte i dels pagaments A conseqüència dels nostres controls interns, un projecte i el pagament del mateix van passant per fases que són autoritzades per persones diferents segons van intervenint quan els correspon. Aquestes fases són, per a Projectes: Estudi / Aprovat / Acabat / Anul·lat, i per a Pagaments: Alliberat / Ordenat / Confirmat / Rebut.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te