Empoderament econòmic i social de dones responsables de família de Kibamba - Sabadell 2022

Mans Unides Sabadell

Dar Es Salaam, l'antiga capital de Tanzània, és econòmicament la ciutat més important del país, amb una població d'us 4,5 milions d'habitants. En els suburbis la pobresa és absoluta, la gent menja una vegada al dia i la mortalitat infantil és molt alta a causa de les condicions d'insalubritat i que els pares no poden pagar les factures sanitàries. A més, l'aigua potable és insuficient i la gent beu aigua contaminada en pous poc profunds. Abunden les malalties infeccioses i la SIDA.

La pobresa afecta especialment a les dones. A Tanzània, el 33 % dels responsables familiars són dones, casades, abandonades, separades o divorciades, vidues o mares solteres. Generalment, no compten amb cap ingrés o suport econòmic, però tenen a càrrec els seus fills i sovint els avis. S'encaren a greus situacions de misèria, inanició, malalties i discriminació.  

Mans Unides, junt amb el soci local The Society of Daughter of Mary Immaculate (SCMIC), porta a terme el projecte "empoderament econòmic i social de dones responsables de família de Kibamba", un programa de promoció de les dones enfocat a afavorir la seva independència econòmica. 

Empoderament econòmic i social de dones responsables de família de Kibamba

Se seleccionaran 155 dones de grups d'autoajuda actius prèviament i provinents de la zona i se'ls impartiran cursos de formació en creació i manteniment de petits negocis, cria domèstica d'aus de corral i agricultura sostenible, on es proporcionaran petits préstec. A més, s'impartiran sessions formatives sobre violència de gènere, salut i higiene; i es proporcionarà assistència sanitària a les famílies. 

És un projecte de 2 anys de durada que beneficia directament a 1.000 persones (65% dones), i indirectament a 2.200 persones. El soci local aporta el 14% del pressupost i Mans Unides Sabadell el 86% del cost total, que és de 50.969,00 euros. El projecte contribueix a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 5 "igualtat de gènere", de l'Agenda 2030; i la ODS 8 "treball decent i creixement econòmic"

 

 

Perquè Mans Unides pugui dur a terme projectes com aquest.

Dóna

També et pot interessar

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te