Empoderament socioeconòmic de dones tribals

Empoderament socioeconòmic de dones tribals

Patna és la capital de l'estat de Bihar, el més pobre i amb més densitat de població de l'Índia. Un 55% de la seva població és descastada o tribal, amb un índex d'alfabetització del 62% en homes i 71% en dones.

Empoderament socioeconòmic de dones tribals

Els beneficiaris pertanyen als sectors més marginats i estigmatitzats de la societat, amb un índex de pobresa extrem. Molts homes es veuen obligats a emigrar buscant un futur millor, però la falta d'oportunitats i l'escassa formació provoca que subsisteixin amb treballs esporàdics i de baixa remuneració.

El grau més gran de discriminació i pobresa es troba entre les dones i les nenes, que moltes vegades es veuen sotmeses a matrimonis forçats, abusos, treball infantil i tràfic de dones per a la prostitució. Les dones viudes són marginades per la societat i no disposen de mitjans econòmics per a sustentar les seves famílies.

El soci local és la Congregació de las Sisters oh Holy Crossk que el 2006 va començar el seu treball social a la zona de Sherpur, a uns 20 km. de Patna. Sol·liciten la col·laboració de Mans Unides per a un programa de desenvolupament integral amb les comunitats de 15 aldees. Es crearan 5 centres d'educació no formal en els quals 200 nens i nenes de 6 a 14 anys rebran 3 hores de classe d'educació bàsica, amb la finalitat de que puguin ser integrats en les escoles del govern.

També es durà a terme un programa amb 300 dones/mares per a formar-les i sensibilitzar-les en lideratge i desenvolupament de personalitat, higiene, salut i en els deus drets; 40 dones viudes es formaran en activitats generadores d'ingressos, com costura i elaboració de detergents, per tal de mantenir les seves famílies. Mans Unides col·laborarà amb els sous dels professors, material escolar, formació i materials per a les activitats econòmiques d'auto ocupació per a les viudes. El projecte está en la línia dels ODS núm 4 Educació de qualitat y el el núm. 10 Reducció de les desigualtats. La contribució local serà del 8% dels cost total.

Perquè Mans Unides pugui dur a terme projectes com aquest.

Dóna

També et pot interessar

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te