Millora de l’accés a l’aigua potable i al sanejament a 24 localitats de Sokodé (Togo)

L’empresa Andreu Manteniment Industrial, S.L., de Valls (Tarragona) col·labora amb el finançament d’aquest projecte a Sokodé, a la zona central de Togo, petit país de l'oest d'Àfrica.

Un dels principals problemes amb què es troben és accedir a l'aigua. De vegades, les dones han de recórrer llargues distàncies per accedir a un punt d'aigua potable. Aquesta tasca summament treballosa els treu temps per dedicar-se a la família i realitzar activitats productives, fet que suposa un greu problema, ja que l'economia domèstica és responsabilitat de la dona.

L'accés sostenible a l'aigua potable i a les infraestructures sanitàries és un repte important que afecta la població i genera condicions deficients d'higiene i sanejament. Això comporta la proliferació de malalties transmeses per l'aigua i les parasitàries com el paludisme, la diarrea i la febre tifoide, tenint impactes negatius en la satisfacció de necessitats bàsiques, l'educació, l'èxode rural, la seguretat i el medi ambient.

Per abordar aquest problema, s'ha proposat un projecte amb dos components principals: millorar l'accés a l'aigua potable i promoure comportaments saludables quant a higiene i sanejament. Això s'aconsegueix mitjançant la instal·lació de pous de sondeig equipats amb bombes manuals i la construcció de latrines, juntament amb accions de sensibilització i formació comunitària.

El projecte compta amb la col·laboració de Mans Unides per a la construcció de pous i latrines, beneficiant directament més de 4.780 persones en 14 localitats i de forma indirecta a transeünts i pastors. S'espera que aquestes accions contribueixin al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible relacionats amb la salut, l'aigua i el sanejament.

Perquè Mans Unides pugui dur a terme projectes com aquest.

Dóna

També et pot interessar

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te