Projecte Salut África | ONG África | Instal·lació energia solar en dispensari mèdic

Amb aquest Projecte es reduirà la mortalitat a Dedougou (Burkina Faso)

Proyecto Salud África

1.- RESUM DEL PROJECTE

Dedougou és la capital de la regió de la Boucle de Mohoum al nord-oest de Burkina Faso, país enclavat a l'Àfrica occidental amb una població estimada de 14 milions d'habitants. Aquesta regió és una de les tretze províncies en què està dividit el país administrativament i concentra l'11,3% de la població. Per al gairebé milió i mig d'habitants d'aquesta regió, només hi ha 12 metges, un hospital regional, cinc petits centres mèdics amb quiròfan i la resta són dispensaris als diferents pobles de la regió. La mitjana al país és un metge cada 100.000 habitants. La pobresa és endèmica. La població viu dedicada a l'agricultura de subsistència, petites activitats comercials i cria de bestiar. La ràtio d'infermer per habitant és 1/17.393 habitants, només el 36% de la població té accés a un centre de salut a menys de 5 km de la seva localitat. L'oficina de desenvolupament de la Diòcesi va fer una enquesta entre els habitants de Dedougou per conèixer les seves inquietuds i necessitats més urgents. Millorar la deficient atenció sanitària va resultar prioritari per la qual cosa es van decidir elaborar un projecte de construcció d'un centre mèdic que permetés oferir assistència adequada a la població de la ciutat i sobretot als llogarets de la Diòcesi. Es van dirigir a Mans Unides per sol·licitar finançament i es va realitzar la construcció del dispensari i la farmàcia. Un cop acabat es van trobar que no era possible connectar-se a la xarxa elèctrica com estava previst. A causa d'això no van obtenir el permís d'obertura i, mentre ho feien, la Diòcesi va cedir unes sales perquè el personal reclutat hi pogués treballar. Després de diversos estudis, van decidir que la millor manera de tenir electricitat era la instal·lació d'equips solars. Elaboren un projecte i es dirigeixen de nou a Mans Unides per sol·licitar finançament. Els beneficiaris directes seran uns 14.520 persones segons el càlcul de consultes anuals que es faran. L'aportació local serà el 10,4% del total finançat.

2.- DESCRIPCIÓ DE BENEFICIARIS

Els beneficiaris seran els habitants de la ciutat de Dedougou i dels llogarets circumdants, 42.744 homes i 44.221 dones, 39.178 menors de 14 anys i 44.847 persones entre 15 i 65 anys. 38.000 persones viuen a la ciutat i 48.000 al camp, en llogarets propers. Aquesta població viu en una situació de pobresa endèmica. Les activitats principals són l'agricultura amb escassos rendiments econòmics, petites activitats comercials i cria de bestiar. Les famílies són nombroses i tenen un accés feble a la sanitat per manca d'estructures sanitàries. Han calculat que es faran 14.520 consultes anuals.

PARTICIPACIÓ A L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE

L'Oficina de desenvolupament de la Diocèsi dins del seu pla estratègic d'acció té la prioritat de millorar l'assistència sanitària de la població, tant la urbana com les dels llogarets circumdants. Fan una bona feina de diagnòstic i elaboren el projecte que parteix dels futurs beneficiaris. Es fan enquestes als habitants del sector i aquests van prioritzar la salut. Per diverses circumstàncies no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica, per la qual cosa el dispensari ja construït, actualment en ampliació, encara no ha pogut ser utilitzat.

3.- OBJECTIUS

OBJECTIU GENERAL

Millorar l'atenció sanitària a la Diòcesi de Dédougou.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Reforçar les capacitats del centre sanitari de Dédougou gràcies a la instal·lació d'energia solar.

ACTIVITATS A REALITZAR

1.- Instal·lació d'energia solar. 6.986,00 €. MMUU

2- Seguiment del projecte. 716,00 €. Aportació local

4.- ORIGEN I JUSTIFICACIÓ ORIGEN DE LA INICIATIVA

Els habitants de Dedougou prioritzen a les enquestes realitzades per l'Oficina de desenvolupament la millora de l'atenció sanitària. L'alcaldia dóna un terreny per construir un Centre Mèdic i l'Oficina de desenvolupament va elaborar el projecte per trobar finançament. Van tenir problemes per connectar-se amb la xarxa elèctrica, com estava previst al projecte inicial, per la qual cosa no van poder obrir el dispensari una vegada construït. Per això sol·liciten finançament per instal·lar energia solar que en permeti l'obertura El projecte s'insereix dins l'estratègia nacional de la salut per reduir la mortalitat. Gràcies a la instal·lació elèctrica el centre rebrà el permís d'obertura S'han fet estudis tècnics de les necessitats elèctriques del centre

PROBLEMES CONCRETS A RESOLDRE

- Alta mortalitat per manca d'estructures sanitàries. - Manca del permís d'obertura.

Galeria d'imatges: 
Proyecto Salud África

Perquè Mans Unides pugui dur a terme projectes com aquest.

Dóna

També et pot interessar

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te